fbpx Skip to content

EU’s rejsecirkus på fuld styrke igen

Et flertal i EU-parlamentet har i dag besluttet at genoptage parlamentets månedlige rejseri mellem Bruxelles og Strasbourg i fuldt omfang. Det sker efter, at EU-domstolen i december fastslog, at det er i strid med EU’s grundlæggende regler at begrænse rejseriet fra 12 til 11 gange om året, sådan som det skete i 2012. Med dagens beslutning vil det såkaldte ”rejsecirkus” være fuldt ud genoptaget i 2013.

Søren Søndergaard, Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet, siger:

– EU-parlamentets rejsecirkus mellem Bruxelles og Strasbourg er spild af tid og til skade for miljøet. Men derudover koster det millioner og atter millioner af kroner. Det er en provokation. Ikke bare mod den sunde fornuft, men også mod de mange EU-borgere, som er blevet arbejdsløse, eller som lider under de EU-dikterede nedskæringer.

– Med sin beslutning i dag har EU-parlamentet desværre lagt sig fladt ned for EU-domstolen på bekostning af skatteyderne, miljøet og den sunde fornuft. Men det må ikke blive det sidste ord i denne sag. Kampen mod det absurde rejsecirkus må fortsætte.

– Trods resultatet finder jeg det glædeligt, at et flertal på 7 ud af de 13 danske MEP’ere stemte imod det forstærkede rejsecirkus. Det må nu følges op i Folketinget med et pålæg til regeringen om at tage spørgsmålet op på næste topmøde. Linjen må være klar: Ingen traktatændringer i EU uden en afskaffelse af rejsecirkusset.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Søren Søndergaard på 00 45 ”“ 40 45 38 49.

Informationsnote:
Søren Søndergaard (N), Christel Schaldemose (S), Ole Christensen (S), Dan Jørgensen (S), Britta Thomsen (S), Morten Messerschmidt (O) og Anne Rosbach (UP) stemte imod en fuld genoptagelse af rejsecirkusset.

Emilie Turunen (SF), Anne E. Jensen (V) og Morten Løkkegaard (V) stemte for, mens Jens Rohde (V), Bendt Bendtsen (K) og Margrete Auken (SF) undlod.

Back To Top