fbpx Skip to content

EU-selskabsskat kan koste Danmark milliarder

ALTINGET.DK: [uddrag] EU-Kommissionen har nu taget endnu et skridt på vej mod fælles regler for selskabsskat i hele Europa.
Kommissionen har for kort tid siden nemlig foreslået fælles regler for, hvordan selskabsskattens grundlag – den såkaldte “base” – beregnes. Formålet er at gøre det enklere at beregne skatten for de virksomheder, der opererer i flere europæiske lande.
Men selv om forslaget ikke berører selve satserne for de enkelte medlemslandes selskabsskat, kan det alligevel få betydning for, hvor mange penge der kommer i kassen. Danmark har nemlig i forvejen en af de bredeste baser for selskabsskat, og Kommissionens forslag til harmonisering vil gøre den mindre, bl.a. fordi det vil ændre reglerne for, hvad der kan fradrages, og hvordan skatten skal indbetales.
Regeringen anslår i et notat om forslaget således, at “direktivforslaget i sin nuværende form vil indebære et provenutab for Danmark” – og EU-Kommissionen mener oven i købet på baggrund af en stikprøveberegning, at størrelsen af Danmarks tab risikerer at løbe helt op på en tredjedel af det nuværende provenu.
“Sådan som forslaget ligger nu, kan det godt komme til at koste Danmark penge. Og det er så en afvejning, om man vil betale den pris for at få de fordele, som også er i forslaget,” siger Ivar Nordland, der er international ekspert i Skatteministeriet.

(…)

Læs hele historien hos Altinget.dk – klik her!

Back To Top