fbpx Skip to content

EU skærper grænsekontrol

ARBEJDEREN.DK: [uddrag] Flygtninge fra Libyen og resten af Afrika skal have endnu sværere ved at nå til lande i EU. Det mener EU”“kommissionen, som inden for tre måneder skal komme med forslag til, hvordan medlemslandene kan genindføre grænsekontrollen.
EUs topmøde i sidste uge har lagt op til den første stramning af Schengen”“reglerne, siden de blev indført i 1995 for at sikre fri bevægelighed over grænserne for mennesker og varer. Herudover skal EU’s grænsepoliti, Frontex, styrkes så det »effektivt kan bistå medlemsstaterne med at forvalte de ydre grænser, bekæmpe ulovlig indvandring og håndtere flygtninge«.
Årsagen skal blandt andet findes i især Frankrig bekymring for, at libyske flygtninge skal nå til landet via Italien. Lige nu er cirka 750.000 mennesker på flugt fra krigen i Libyen. De er stort set alle flygtet til nabolande som Tunesien og Egypten.
– Det her er ikke svaret på flygtningenes situation. Stramningerne rammer mennesker på flugt med behov for beskyttelse. EU svigter de her mennesker, fordi grænsemuren er for høj. EUmå tage sig sammen og tilbyde FN at tage imod flygtningene, så de kan blive løftet op over muren, siger Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Andreas Kamm, til Arbejderen.

(…)

Folkebevægelsen mod EU advarer mod, at EU lader flygtningene i stikken:
– Det er uholdbart og forkasteligt, at EU tror at løsningen er at lukke af for flygtningene. Alle mennesker har ret til at få prøvet deres asylsag. Flygtningene forsvinder ikke fordi EU prøver at glemme dem, siger Folkebevægelsens medlem af EU”“parlamentet, Søren Søndergaard.
– EU må være åbent overfor folk i nød, som FN opfordrer til. Schengen er en del af EU’s grænseregime overfor omverden, som har kostet tusinder af især afrikanske mennesker livet. Flygtninge fra Libyen og andre nordafrikanske lande skal ikke lades i stikken

Læs mere hos Arbejderen.dk – klik her!

Back To Top