fbpx Skip to content

EU som trojansk Big Brother

Bragt i Lokalaviserne 2500 Valby og 2450 Sydhavnen 4. august 2010

Forud for avisens velfortjente ferie ytrede – og ignorerede – EUparlamentariker Britta Thomsen flere problematiske punkter om bekæmpelse af trafficking ( kvindehandel):

1) Jeg omtalte 25. juni internationale organisationer der arbejder imod kvindehandel. Britta medgav 8. juli deres gode politikker, men underkender deres slagkraft, hvilket vi i Folkebevægelsen mod EU anser for et spørgsmål om sund politisk vilje frem for at stirre sig halvblinde på EU . Norges Kystvakt deltager også i europæiske aktioner mod menneskesmugling selvom landet står uden for EU; FN’s politistyrke IPFT/ IPTF har i Bosnien været central i afsløring af handel med kvinder fra Ukraine og Moldova, osv.

2) Britta kommenterer ikke min skitsering af EU-konstruktionens stærke medvirken til den udbytning der afføder handel med kvinder og børn. På www.information.dk kan man læse artiklen ‘ EU skaber sultflygtninge og behandler dem som kriminelle’fra 22. april 2008.
Den skitserer sammenhængene brillant. Jeg undrede mig i juni over Brittas påhit om at straffe folk hvis de køber sex velvidende at kvinden er blevet handlet. For hvordan kan de bevise ( hvis) at de ikke vidste det? Det kommenterer Britta heller ikke.

3) Britta fastslår at den foreslåede EU -lovgivning vil sikre særlige rettigheder og en fælles definition af menneskehandel. Men det er uklogt at satse på EU-systemet da en meget stor del af de handlede kommer fra lande uden for EU, fx Nigeria. Kære Britta: Menneskehandel stopper ikke ved EU ‘s ydre grænser. OSCE’s og FN’s afdelinger imod menneskehandel er mere oplagte at (op)prioritere.
21 europæiske lande står uden for EU – hvad med dem?!? I europæisk regi har vi dog Europarådet med dets 47 lande.

4) Britta oplyser ikke læserne at hvis EU og den danske regering er enige om at EU-lovforslaget er så fortrinligt, så kan Danmark gå med i den via en ‘ parallelaftale’trods retsforbeholdet. Det så vi med den såkaldte EU -domsforordning. Samme mulighed gælder for det EU-forslag om grænseoverskridende polititilhold i EU for voldsramte kvinder som Britta skrev om 1. juli. Med parallelaftaler er Christiansborgs folkevalgte ikke tvunget med i de lovdele de ikke ønsker. Nægter EU os en sådan aftale, vil det blot vise at EU , og ikke Danmark, tager kvinderne som gidsler i unionspolitikken.

5) Jeg tror på, at Britta Thomsen ( S) ærligt er imod kvindehandel, men hun investerer sine kræfter i en trojansk hest. Centralt i EU bruger man nu kampen mod kvindehandel og andre uhyrligheder som rambuk for hvad der reelt er overvågning og fundamentale retlige krænkelser af alle EU -borgere. Dette vil vi ( hvis medierne gør deres arbejde) se til oktober når EU -parlamentet skal se på planerne imod kvindehandel. Med lyssky teknik-og lovpakker såsom SIS og Enfopol har den Europæiske Union i årtier lagt i gryden til dette Big Brother-system uden så meget som skyggen af folkelig debat.

Hurtig udlevering efter Unionens ‘europæiske arrestordre’ sender allerede uskyldige mennesker i udenlandske fængsler. Dette bekymrer de nationale offentlige anklagere som i 2009 sendte over 250 sager til mægling i Eurojust, EU ‘s rets-agentur. Men hverken disse anklagere eller Eurojusts bestyrelse må annullere en fejlagtigt udstedt arrestordre eller stoppe en udlevering selvom procedurerne er behæftet med fejl(!).

Landene har forskellige traditioner for hvad der er krænkende.
Derfor vil ensretning ifølge juraeksperter lede til symbolpolitisk konkurrence; mere og mere straf modsat et rationelt, videnbaseret retsliv. Kvindehandel er vi enige om skal bekæmpes, men i EU kan alle ende med at kunne fængsles for at tisse på gaden eller kritisere Paven. Vi må kunne se detaljerne og det samlede motiv før vi eventuelt lader vores evige frihed bytte ud for midlertidig tryghed, ellers fortjener vi ingen af delene og mister dem begge.

Back To Top