fbpx Skip to content

EU-splittelse i LA

”Der er kun én vej at gå i forhold til EU, og det er at bryde EU-retten og tage de retssager, der måtte komme. Ingen har sagt, at EU skal blive en ny velfærdsstat. Man skal ikke kunne sende check over landegrænser”, sagde partiformand Anders Samuelsen fra talerstolen på Liberal Alliance landsmøde i lørdag i Tivolis Kongrescenter i København.

Men partiets gruppeformand Simon Emil Ammitzbøll sendte et noget anderledes signal fra talerstolen, da han sagde: ”Lov er lov, og lov skal overholdes. Som politiker må man ændre lovgivningen, hvis man er uenig i den. Borgere skal have en sikkerhed for, at deres retsstilling opretholdes”.

Liberal Alliance er kritisk overfor euroen og EU’s bankunion, men tilhænger af bl.a. EU og EU’s patentdomstol.

Back To Top