fbpx Skip to content

EU strammer de økonomiske krav

Finansministrene fra de 16 eurolande bakker nu op om nye strengere regler for finanspolitisk disciplin inden for eurozonen. Det blev afgjort på et møde blandt eurolandene i går.

De strengere regler indbefatter blandt andet automatiske sanktioner til de lande, der ikke overholder stabilitets- og vækstpagten, medmindre der er et flertal blandt eurolandene imod at påfører sanktionerne. Dermed vendes de hidtidige regler “på hovedet”, idet reglerne indtil nu har været sådan, at et flertal skulle stemme for sanktioner, før de kunne træde i kraft.

De enkelte eurolande har indtil nu også været forpligtet til at holde deres offentlige underskud på under 3 procent af BNP. Med de nye regler strammes kravene, således at landene også forpligtes til at begrænse deres samlede gæld til 60 procent af BNP.

Bryder landene med de opstillede regler, risikerer de økonomiske sanktioner. Sådan har det også været hidtidigt, men sanktionsmuligheden er endnu ikke blevet anvendt, hovedsageligt fordi reglerne blev udvandet da store lande, som blandt andet Tyskland, stod til at modtage store bøder.

De nye regler forsøger derfor at automatisere sanktionerne og indfører et mere effektivt sanktionssystem. Aftalen blandt eurolandene indbefatter således også et system hvor de lande, som i første omgang ikke overholde budgetreglerne, skal deponere et større beløb til EU. Hvis den økonomiske situation i landet ikke har forbedret sig inden for en 6-måneders periode, inddrages det deponerede beløb og fungerer dermed som en bøde.

På grund af det danske euroforbehold er Danmark ikke indbefattet af de nye strengere regler.

Læs mere på EUobserver.com – klik her

Back To Top