fbpx Skip to content

EU tættere på mere magt over staters finanspolitik

af Mads Hadberg

I dag blev EU-parlamentets Økonomiudvalg enig med Rådet omkring ‘two-packen’, der giver EU mere magt over staternes økonomiske politik. Der er lagt op til, at Parlamentet skal stemme om forslaget til marts.

Two packen er det seneste element i EUs håndtering af krisen og går på at sikre en stram finanspolitik i staterne. Med ‘two packen’ udvides EUs muligheder for at overvåge landenes økonomiske politik, samtidig med at EUs muligheder for direkte at kræve ændringer i staternes økonomiske politik øges.

Gennmføres ‘two packen’ vil lande, der optager større lån fra eksempelvis Den Internationale Valutafond eller den Europæiske Stabilitetsfond, skulle underlægges et såkaldt ‘makroøkonomisk tilpasningsprogram’. Disse programmer vil typisk indbefatte nedskæringer indenfor det offentlige med det formål at gennemføre en stram finanspolitik.

EUs krisepolitik er blevet kritiseret for at være en ren nedskæringspolitik med et utilstrækkeligt fokus på vækst og jobskabelse, men parlamentets udvalg mener at det forslag, der ligger nu, tager højde for den kritik.

Det formodes at forslaget om ‘two packen’ skal til afstemning i parlamentet i EU til marts og dermed er der sat ekstra fart på EUs bestræbelser på at opnå større magt i forhold til staternes økonomiske politik.

Back To Top