fbpx Skip to content

Regeringen frifundet i Lissabon-sagen

Livgarden var opmarcheret på gårdspladsen, da Højesteret onsdag kl. 12.00 åbnede dørene, så op mod et halvt hundrede tilhørere kunne komme ind og høre domsafsigelsen i grundlovssagen om ratificeringen af Lissabon-traktaten.
De 11 højesteretsdommere havde enstemmigt stadfæstet Landsrettens frifindelse af regeringen og mente dermed ikke, at grundlovens paragraf 20 skulle have været fulgt i forbindelse med ratificeringen. Paragraf 20 kræver vedtagelse med fem sjettedeles flertal i Folketinget eller godkendelse ved en folkeafstemning. når Danmark overlader beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, til en mellemfolkelig organisation.

– Det er selvfølgelig ikke rart, at vi ikke fik medhold i, at paragraf 20 burde have været fulgt. Det synes vi ikke, er forståeligt. Dommen følger Justitsministeriets fremgangsmåde og formalistiske forståelse af paragraf 20, siger Helge Rørtoft-Madsen, som er talsperson for de 30 sagsøgere og Folkeafstemningskomiteen.

I pressemeddelelsen fra Højesteret står der imidlertid bl.a.:
”Højesteret udtaler imidlertid, at regeringen har pligt til at hindre, at den såkaldte fleksibilitets¬bestemmelse anvendes til vedtagelse af forslag, der forudsætter yderligere suverænitetsafgivelse, og at en tilsvarende pligt gælder for så vidt angår charteret om grundlæggende rettigheder.
Højesteret fastslår også, at Danmarks gennemførelse af Lissabon-traktaten er sket ud fra den forfatningsretlige vurdering, at der ikke sker overladelse af beføjelser, som kræver anvendelse af § 20-proceduren, og at danske myndigheder er forpligtet til at sikre dette overholdt.
Højesteret gentager, hvad der blev statueret i 1998 i dommen om Maastricht-traktaten, nemlig at det henhører under danske domstole at afgøre, om EU-retsakter overskrider grænserne for den suverænitetsafgivelse, der er sket ved tiltrædelsesloven”.

– Der er hævet en pegefinger overfor regeringen. Det er ikke en sejr, men der åbnes for, at der kan rejses nye sager. Vi har besluttet, at vi nu skal hjem og læse dommen grundigt, siger Helge Rørtoft-Madsen og forventer, at der i de kommende dage vil komme en mere omfattende vurdering af dommen på sagsøgerne og Folkeafstemningskomiteens hjemmeside (lissabonsagen.dk).

Læs Højesterets dom klik her!

Læs også…
Politiken / Ritzau: “Skuffelse hos EU-kritikere efter højesteretsdom” – klik her!
Notat: “Regeringen frikendt – denne gang” – klik her!
Modkraft: “Højesteret: Folketinget begik ikke grundlovsbrud” – klik her!

Back To Top