fbpx Skip to content

EU tager ikke højde for Det Arabiske Forår

Skønt EU i kølevandet på Det Arabiske Forår, var ude og love en ny og forandret tilgang til disse lande, og middelhavsregionen som helhed, til at hjælpe regionen hen imod en mere stabil og demokratisk udvikling, har EU-Parlamentet netop i dag stemt for en ny handels- og investeringsstrategi, der tager udgangspunkt i frihandelsaftaler, der allerede var på tegnebrættet tilbage i 2007. Fire år før Det Arabiske Forår fandt sted.

EU’s nye strategi differentierer ikke mellem de enkelte lande i regionen, og de forskellige forhold, der gør sig gældende efter Det Arabiske Forår, men tager i stedet udgangspunkt i at forme et frihandelsområde mellem EU og Middelhavsområdet som helhed.

Mens oprettelsens af et EU-Middelhavs-frihandelsområde er en klar fordel for EU, der bl.a. sikrer adgang til regionens indre markeder, vil oprettelse af et sådan frihandelsområde, ifølge udviklingsorganisationen War on Want, forårsage et nært sammenbrud af produktionssektorer i Egypten, Marokko, Algeriet og Tunesien, samt en massiv sammentrækning i Syrien, Jordan og Libanon.

Det netop vedtagne forslag står med andre ord i kontrast til EU’s tidligere løfte om hjælpe regionen med de nye problemstillinger, i stedet for de gamle.

Back To Top