fbpx Skip to content

EU varsler med strengere økonomiske sanktioner

Derfor har kommissionen forslået indførelsen af langt strengere sanktioner imod de lande i eurozonen – og på længere sigt også landene uden for eurozonen – der ikke overholder stabilitets- og vækstpagten. Forslaget går mere konkret ud på at de enkelte lande vil modtage tidligere og mere automatiserede advarsler fra Bruxelles.

Manglende overholdes af henstillinger fra Bruxelles kan betyde bødesanktionering på 0,2 pct. af landets BNP. Det ville i dag betyde, at det stærk forgældede Spanien ville kunne se frem til en at betale en bøde på knap 16 milliarder kroner.
EU har ingen sanktionsmuligheder overfor EU-lande, der ikke er med i eurosamarbejdet. Danmark kan derfor ikke tildeles bøder for ikke at overholde konvergenskriterierne. Men det afholder ikke Kommissionen, der planlægger en række nye række forslag, der skal ramme de lande uden for eurozonen, der ikke følger henstillingerne fra Bruxelles. Økonomikommissær Olli Regn har tilkendegivet at de planlagte forslag fx kan indebærer sanktioner i form af reduceringer af EU-midler til lande uden for eurozonen, sådan så Bruxelles kan indfører et lignende system med bøder via en andre kanaler.

Den danske regering har været med til at kæmpe for, at alle EU-lande, som ikke er medlem af euroen også skulle indkluderes i det nye sanktionssystem, sådan så Danmark også kunne tildeles bøder.

– Mit synspunkt er, at det sanktionssystem, der måtte blive lavet i fremtiden, skal være gældende for alle medlemslande, forklarede finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) tidligere på ugen, da han var i Bruxelles for at mødes med sine EU-kolleger.

Læs mere på EUobserver.com – klik her

Back To Top