fbpx Skip to content

Søren Søndergaard taler imod dødsstraf

I en tale i dag for Parlamentets medlemmer vil Søren Søndergaard opfordrer EU og de enkelte medlemslande til at håndhæve gennemførelsen af FN’s resolution om et universelt stop for henrettelser, med henblik på at en fuldstændig afskaffelse af dødsstraf i alle de lande, der stadig praktisere dødsstraf.

Han opfordrer ligeledes medlemslandene og deres politiske repræsentationer til at støtte en ny og fair retssag for Mumia Abu-Jamal, der har siddet på dødgangen i snart 30 år i USA.

Amnesty International har efter mange års overvågning af sagen og en udtømmende gennemgang af dokumenterne fra retssagen, konkluderet, at sagen hvor Mumia Abu-Jamal er dømt til døden, ikke lever op til internnationale minimumsstandarder for en retfærdig rettergang. Amnesty International har derfor krævet en ny retssag.

Søren Søndergaard har sammen med en række andre medlemmer af parlamentet taget initiativ til en resolution, der fordømmer dødsstraf og kræver en fair retssag til Mumia Abu-Jamal.

Der stemmes i morgen om resolutionen i EU-parlamentet.

Læs mere om sagen om Mumia Abu-Jamal på Mumialegal.org – klik her

Læs mere om underskriftindsamlingen for en ny og fair retssag for Mumia – klik her

Læs Sørens blog “Fair play for Mumia” – klik her

Back To Top