fbpx Skip to content

EU vedtager nyt finansielt tilsyn

Forslaget blev stillet af EU-kommissionen i et forsøg på at undgå gentagelser af den seneste finansielle krise, og i erkendelse af, at reguleringen og tilsynet med de europæiske finansmarkeder har været for slap.

Den finansielle pakke, som forslaget også er blevet kaldt, blev vedtaget efter flere måneders politisk tovtrækkeri, hvor flere af medlemslandene indtog et kritisk udgangspunkt overfor de nye EU-institutioner. De frygtede at institutionerne ville få for meget magt, og dermed have mulighed for at krænke den nationale suverænitet.

Beslutningen indebærer oprettelsen af et “Europæisk Systemic Risk Board” og tre tilsynsmyndigheder med hver deres område. Formålet med institutionerne, er at eventuelle trusler imod den finansielle stabilitet skal overvåges og vurderes, og de nationale finanstilsyn skal koordineres på europæisk plan, ved hjælp fra de nye agenturer.

De forskellige agenturer vil have kompetence til at pålægge midlertidige forbud mod risikable finansielle produkter og aktiviteter, og kan i princippet, i specielle tilfælde, træffe beslutninger med direkte betydning for finansielle institutioner i de enkelte medlemslande. Det er dog endnu uvist, hvordan dette præcis kommer til at fungere.

De nye institutioner er blevet kritiseret for langt fra at være nok, hvis ønsket virkelig er at regulere EU’s finansielle markeder, som er en af de største i verdenen. Agenturerne består nemlig kun af op mod 100 ansatte, hvor det engelske finanstilsyn til sammenligning alene har 3000 ansatte.

Der har allerede nu været tale om at udvide agenturernes beslutningskompetence om tre år, hvor institutionerne skal evalueres.

Læs mere på Euobserver.com – klik her

Back To Top