fbpx Skip to content

EU vil hæve pensionsalderen

Kommissionsformand José Manuel Barroso fremlagde i går sin første årlige vækstrapport og annoncerede en 10 punktsplan for at styrke væksten og beskæftigelsen i EU og for hvordan ”vores indbyrdes afhængige økonomier forvaltes og koordineres”. Pensionsreformer var et centralt element i planen. Kommissionen mener, at medlemslandene bør prioritere at reducere ordninger om tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og den private opsparing til pension skal øges.

– Når gennemsnitsalderen stiger, er det naturligvis relevant at se på, om folk kan forblive erhvervsaktive længere. Men så længe der ikke er udsigt til reel mulighed for det på arbejdspladserne, så gøres pensionister jo bare til arbejdsløse. EU’s plan ser mere ud til at handle om sociale forringelser end om sund økonomisk vækst og øget beskæftigelse, siger Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU.
– Men planen ligger helt i tråd med, hvad Kommissionen i flere år har opfordret EU-landene ”“ og dikteret Grækenland og Irland – til at gøre.

Back To Top