fbpx Skip to content

Udsigt til hurtig afklaring af traktatsag

Tirsdag nåede Højesteret som bekendt frem til, at Østre Landsret skal realitetsbehandle sagen om regeringens grundlovsbrud i forbindelse med ratificeringen af Lissabon-traktaten.

Onsdag meddelte Ole Krarup fra sagsøgerkredsen, at de ønsker sagen fremskyndet.
“Vi presser tidsmæssigt på så meget som muligt. Kammeradvokaten, som repræsenterer statsministeren, har den modsatte ambition. Han vil gerne forhale sagen”, udtalte Ole Krarup i medierne.

Det ville kammeradvokat Peter Biering åbenbart ikke ville have siddende på sig.
“Der er en fælles interesse på begge sider af bordet. Det er ikke svært at regne ud, at denne sag ikke kommer belejligt for stats- og udenrigsministeren. En sag, som internationalt kan skabe tvivl om Danmarks placering i EU”, udtaler Biering i dag i pressen.

Læs mere på www.lissabonsagen.dk – klik her!

Back To Top