fbpx Skip to content

Betænkninger til understøttelse af EU’s 2020-plan vedtaget

EU-parlamentet har i dag behandlet tre forslag, der alle er betænkninger til Kommissionens oplæg til, hvordan det indre marked revitaliseres og styrkes – den såkaldte Meddelelse: På vej mod en akt for det indre marked. Denne er delt op i tre dele, der bliver behandlet af tre initiativbetænkninger i EU-parlamentet – dermed er der ikke tale om, at EU-parlamentet vedtager lovgivning. Betænkningerne er i stedet et udtryk for, hvad Parlamentet gerne vil have, at Kommissionen tager med i de planlagte lovgivningsinitiativer.

De tre betænkninger (Busoi, Kalniete og Correia de Campos) understøtter alle EU’s 2020-strategi, som kritiseres for primært at fokusere på styrkelse af konkurrenceevnen ved at fremme liberaliseringer, samt den fri bevægelighed for varer, kapital og tjenesteydelser. Kritikken går i høj grad på, at dette sker uden at indtænke 2020-målsætningerne, om lavere fattigdom og mindre CO2-udslip. Flere kritikere påpeger at liberaliseringerne og vækstplanerne er dominerende i planen.

Busoi- betænkningen, der er en af de tre betænkninger, bakker i høj grad op om Kommissionens udspil og fortsætter den liberaliseringspositive linje, som er indeholdt i 2020-målene.

Alle tre betænkninger fra EU-parlamentet er i dag blevet vedtaget.

Back To Top