fbpx Skip to content

EU vil ødelægge muligheden for ægte tobinskat

EU-parlamentet i dag vedtaget, at det går ind for indførelsen af egne midler til EU. Disse midler skal ikke komme fra medlemslandendes statskasser, hvilket ville give medlemslandenes befolkninger en mulighed for at kontrollere EU-budgetter – og således give medlemsstaternes borgere mulighed for at prioritere midlerne anderledes.
EU-parlamentet mener derimod at EU nu have sine egne penge, gennem en gammel idé, som nu vendes på hovedet: Tobin-skatten vendes om, og gøres til en EU-skat.

Forklaret kort, er Tobin-skat en meget lille beskatning af finansielle transaktioner, hvor den inddrevne skat bruges til at hjælpe u-lande eller til at afhjælpe ofre for den globale opvarmning i fattige lande. Samtidig lægges en dæmper på finansiel spekulation. En sådan skat har NGO’er verden over kæmpet for i årtier.
Og som det ser ud nu, kan hjælpeorganisationer komme til at kæmpe for en rigtig tobinskat i mange årtier endnu.

I dag har EU-parlamentet udtalt, at EU skal beskatte finansielle transaktioner – men i stedet for at støtte u-landene skal midlerne i stedet gå til EU’s egen kasse. Dermed kan EU igangsætte egne projekter for midlerne.

Det langt største problem ved forslaget om den nye EU-skat er dog, at den spænder ben for indførelsen af en ægte tobin-skat, da EU næppe vil give afkald på de penge, som kan komme ind gennem den ekstra beskatning.

Relateret artikel:

Europæisk kampagne mod EU-skat

Back To Top