fbpx Skip to content

EU vil sætte rammer for forbrydelse og straf

Viviane Reding, EUs retskommissær, siger til EUobserver, at der er brug for fælles regler på retsområdet i EU. Der skal være faste regler omkring, hvad der er ulovligt, og straffen for overtrædelserne skal så vidt muligt være den samme. Kommissionen ønsker at indføre fælles minimumsstraffe for at forhindre, at enkelte lande tiltrækker kriminelle på grund af lavere straffe end andre lande.

Det er Lissabon-traktaten, der danner grundlaget for denne ensretning af retspolitikken i EU-landene, da traktaten specifikt nævner muligheden for at indføre fælles minimumsstraffe i medlemslandene.

Rammerne for, hvad der anses for at være en forbrydelse, ligger traditionelt hos landene selv. og der kan være store forskelle på, hvad der er forbudt i de forskellige lande, hvilket kommissærens talsmand også selv påpeger: “I et land kan det være helt i orden, at en politiker har et firma, der nyder godt af ordrer fra det offentlige, mens det i et andet land kan være fuldstændig i strid med loven”.

Det er især på det finansielle område, de fælles regler skal gælde, og kommissæren skriver, at hvor de nationale regler ikke “fører til det ønskede resultat”, kan EU indføre regler for, hvordan man implementerer de ønskede regler og love og endda indføre sanktioner for “overtrædelse af EUs love”.

Jens Andersen

Back To Top