fbpx Skip to content

Europagt for lavere løn og højere pensionsalder

Børsting velsigner pagten, men FOA og en lang række lokale LO-formænd og fagforeninger
holder fast i en modstand, som europæisk LO opfordrer til

Af Ib Roslund

”Lønnen skal EU holde sig væk fra”,
sagde LOs formand Harald Børsting
4. marts til Nyhedsbrevet i forbindelse
med udsigten til en ny europagt, hvor
EU sætter mål for lønudviklingen.
11. marts mødtes eurolandenes
re geringsledere, strikkede pagten endeligt
sammen og gav landene udenfor
euroen 12 dage at tilslutte sig i.
Statsminister Lars Løkke Rasmussen
(V) var straks interesseret, mens S og
SF ønskede garantier for, at det ikke
påvirker løndannelsen, pensionsalderen
og den økonomiske politik. De fik
en aftale med regeringspartierne og de
radikale og gav så grønt lys for tilslutning,
hvorpå Bør sting erklærede: ”Jeg
er tilfreds med, at Danmark tilslutter
sig pagten”.
Pagtens mål er stadig løntilbageholdenhed,
højere pensionsalder og begrænsning
af offentlige udgifter. Få
dage efter S og SF underskrev aftalen
om pagten, tog Løkke til Bruxelles og
underskrev selve pagten, mens han
fastslog i medierne, at S-SFs økonomiske
politik stred imod pagten, mens
hans egen afskaffelse af efterlønnen
var i tråd med den. S og SF blev sure,
men EU-professor Marlene Wind gav
ham ret.

Fagligt nej til pagten
Under topmødet i Bruxelles demonstrerede
europæisk LO (EFS/ ETUC)
mod pagten, hvor Folkebevægelsens
Søren Søndergaard deltog. I Danmark
står forbundsformanden for de
offentligt ansatte i FOA Dennis Kristensen
fast på sin modstand. I Folkebevægelsens
blad ”Folk i Bevægelse”
beskriver han det som en bekymrende
pagt, der giver EU en hånd på den
nøddeknækker, som LO og DA i
1972 lovede, at vi bevarede kontrollen
over med hensyn til løn og arbejdsforhold.
Dennis har ikke kun opbakning i
FOA. En række lokale 3F-afdelinger
har vedtaget udtalelser imod
eu ro pagten, og flere er på vej. Og
mindst 12 lokale LO-formænd udtrykker
fortsat klar bekymring eller
direkte modstand mod pagten.
– Jeg er meget bekymret. Jeg frygter
for, hvad det betyder for den danske
model, selvom der er givet garantier.
Det er en glidebane, det her, siger
formand for LO Esbjerg Ernst Aaskov.
Samme bekymring har Peter Kay
Mortensen (Storkøbenhavn), Anders
Munk (Ã…rhus), Viggo Thinggård (Silkeborg/
Favrskov), Hans Enevoldsen
(Nordvestjylland), Poul Jean Hansen
(Skiveegnen), Anna Kirsten Olesen
(Aalborg) Jan Thom sen (Sønderborg
/ Aabenraa), Hans A. Sørensen (Horsens),
Jytte Søgaard (Vestjylland),
Jess Hansen (Lolland-Falster) og Gert
B. Pedersen (Vestfyn).

Back To Top