fbpx Skip to content

Faglig aktiv EU-modstand i Europa

En Europæisk Arbejdeforbindelseskomite med repræsentanter fra 16 lande
skal forberede en konference om kampen mod EU

Af Per Sørensen, 3F Bygge- Jord og
Miljøarbejdernes Fagforening

’Den europæiske arbejderforbindelses
komité’ er sammensat af hovedsageligt
faglige personer fra 15 lande, og
har netop holdt møde om organisering
af modstanden mod EU.
Hovedemnet var givet efter EU-topmødet
i Bruxelles den 4. februar,
hvor der fra tysk og fransk side var
fremlagt forslag om en konkurrenceevnepagt.
Alle deltagere omtalte EUs
overfald på fagforeningerne og foreslog
mange tiltag for at bekæmpe dette
”EU-uvæsen”, som en spansk delegeret
kaldte angrebet for.
En anden delegeret fra Portugal
kaldte an grebet for en national katastrofe
forlandet. Mens en delegeret
fra Frankrig opfordrede til brud med
EU. En delegeret fra et af Tysklands
største fagforbund Verdi udtrykte, at
et brud ville gavne arbejderklassen.
Der mang lede heller ikke opfordringer
til at tage strejkevåbnet i brug.
Disse opfordringer er blevet fulgt i
flere lande, især den store demonstration
i Belgien for nylig.
Man var enige om, at det skulle gå
stærkt med at styrke modstanden mod
konkurrenceevnepagten ”“ også kaldet
Europagten. Vi må arbejde for at samle
modstanden over landegrænserne
og tage initiativer ti l udbredelsen af
kendskabet til samt EUs formål med
denne ”Euro-konkurrence-socialpagt,
og de virkninger den får.
Jeg deltog som delegeret fra 3F
BJMF i København. Et par af de delegerede
havde forståelse for den sociale
protokol, som danske fagforeninger
arbejder for. Men den nyligt fremlagte
Europagts angreb på landenes suverænitet
og på arbejderbevægelsen havde
naturligvis forrang. Så det danske forslag
om en snarlig europæisk konference
for en tilbagetrækning af ’Europagten”
i EU-systemet blev enstemmigt
vedtaget, og de schweiziske delegerede
vil prøve at samle landets
EU-modstandere for eventuelt at kunne
stå for en konference.
Der var klar enighed om at starte en
protest underskriftindsamling i vores
respektive lande til vores reg ering er
og parlamenter.
Vi skal opfordre vores fagforeninger
ti l at være aktive i modstanden
mod dette overgreb. Den europæiske
arbejderforbindelseskomité ses som et
godt initiativ og en vigtig solidarisk
kampplads for at forsvar e retten til
kollektive forhandlinger, overenskomster og strejkeret. En faglig aktiv
kamp mod ethvert forsøg på at underordne
fagforeningerne EUs direktiver
og EU-domstolenes afgørelser er nødvendig.

Back To Top