fbpx Skip to content

Hvad er op og ned i EU’s kebab-sag?

EU vil ikke forbyde kebab. Men EU-Kommissionen forsøger at lovliggøre tilføjelse af kunstig fosfat i frosne kødspyd, selvom stoffet kan bidrage til hjertekarsygdomme.

Det er dem her EU-kommissionen gerne vil have proppet noget fosfat i. (Foto: Angelorosa / Wikimedia Commons)

I løbet af weekenden har medierne haft fokus på et EU-forbud mod kebab, som så alligevel ikke viste sig at være et forbud.

Historien blev tilbagevist med hovedrysten af EU-politikere, som fremhævede, at sagen ikke passede. Flere mente, at medierne overdriver og ikke tjekker kilder, når de bringer nyheder om EU.

Men hvad er egentlig op og ned i kebab-gate sagen? Og er EU virkelig et stakkels uskyldigt offer for medierne?

EU-Kommissionen vil have fosfat i kebab

Bag hele debatten om Danmarks nye nationalspise, gemmer der sig en interessant historie, som viser, hvordan EU forsøger at få tvivlsomme stoffer i vores fødevarer.

Sagen bunder nemlig i, at EU-kommissionen har forsøgt at gøre det lovligt at tilføje kunstig fosfat i frosne kødspyd, herunder kebab, skønt studier har vist, at fosfat kan føre til hjertekar-sygdomme.

Imidlertid forsøger EU-Parlamentets miljøudvalg at sætte en stopper for kommissionens initiativ. Og det var dette forhold, som forvirrede medierne. EU-forbudet var ikke et forbud mod kebab, men derimod EU-Parlamentets miljøudvalg, der sagde nej til kommissionens forslag om fosfat.

Først glyphosat, så fosfat

Folkebevægelsen mod EU’s medlem af EU-Parlamentet Rina Ronja Kari fremhæver, at det ikke er mere end en uge siden, at EU tillod glyphosat i fem år mere, selvom et FN-organ mistænker stoffet for at være kræftfremkaldende.

Og nu vil EU-Kommissionen så gerne tillade tilsat fosfat i kebabkød.

”Selvom EU altså ikke vil forbyde kebab, så synes jeg sådan set, at det er ret bekymrende, at vi gang på gang ser EU presse på for at tillade flere farlige stoffer i vores vand og mad,” siger Rina Ronja Kari.

 

Back To Top