fbpx Skip to content

Fagbevægelsen må op på lakridserne

Af Anders Olesen

Det er vigtigt, at vi allerede nu gør os klart, hvilke spørgsmål, vi som faglige skal koncentrere os om

Når nytårsklokkerne har lydt fra Rådhustårnet i København, er det ikke kun begyndelsen på et nyt år. Det er også begyndelsen på det danske formandskab for EU. Med folketingsvalget den 15. september og dannelsen af SRF-regeringen stiller det ”“ set med faglige briller ”“ fagbevægelsen i front for at sætte en social dagsorden i EU. Og udfordringerne er til stede i overflod.
Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu gør os klart, hvilke spørgsmål, vi som faglige skal koncentrere os om.

To udfordringer
De indlysende nøgleord i den forbindelsen er: job og bekæmpelse af social dumping. Siden åbningen af det indre marked i 2004 har vi ”“ og det gælder ikke bare os i byggeriet, men også transporten og det grønne område ”“ oplevet, hvad det betyder i praksis.
De rosenrøde perspektiver om, at kunne rejse frit over grænserne, falmede allerede fra begyndelsen: løndumping, udnyttelse, dårlige sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold har hørt til dagens orden. Ikke bare i Danmark, hvor den virkelighed slog igennem trods Østaftalens drøm om at begrænse de negative konsekvenser. Men også i en række af de andre EU-lande.
Det har været en udfordring for fagbevægelsen, som endnu slås med at finde sine egne ben i forhold til den situation og tænke faglig organisering på en ny måde.

Social protokol
Det er ikke blevet mindre påtrængende ”“ hverken her i landet eller på EU-plan. Derfor har vi i Byggefagenes Samvirke ført kampagne for og støttet det krav, som den europæiske fagbevægelse (Euro-LO) har rejst om ’en social protokol’. Det går også igen i dansk LOs oplæg, som opfordrer ”den danske regering til at arbejde for, at en social klausul medtages i EU’s traktatgrundlag”.
En sådan klausul skal bruges til at neutralisere de skadelige virkninger af den såkaldte ’Laval-dom’, som EF-domstolen stangede ud i 2007 ”“ en dom, som sætter kapitalens behov over de faglige og sociale rettigheder, som fagbevægelsen har tilkæmpet sig.
Med det danske EU-formandskab er der en oplagt mulighed for at få sat dette krav på dagsordenen, et krav som vil kunne gennemføres i forbindelse med forhandlingerne om optagelsen af Kroatien i EU pr. 1. juli 2013.

Job over grænserne
Hvad angår det andet hovedområde, jobsituationen, er det centralt for os, at der udvikles et perspektiv om klimajob. Som bygningsarbejdere har vi meget at bidrage med i form af erfaringer med klimarenoveringer af den eksisterende bygningsmasse. Også har er et internationalt fagligt samarbejde et centralt element.
I udgangspunktet er byggeri knyttet til stedet og området, det foregår i. Men med den byggeteknologiske udvikling sker der i disse år en udvikling af teknikker, som gør, at elementer bygges i andre lande og transporteres over grænserne til brug for eksempel her i landet.
Denne udvikling stiller byggefagbevægelsen over for en udfordring om ikke bare at sikre nationale ok-forhold, men også at opbygge den internationale solidaritet, så vi bliver i stand til at sikre ordnede forhold i hele byggekæden ”“ også over grænserne.

Anders Olesen er formand for Byggefagenes Samvirke, København, og næstformand i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening

Back To Top