fbpx Skip to content

Fagforeningsfolk: Stem på liste på N

1. maj udkommer et nyt nummer af Nyhedsbrevet fra det faglige udvalg i Folkebevægelsen mod EU i et oplag på 15.000. I nyhedsbrevet opfordrer en lang række folk fra fagbevægelsen at styrke modstanden mod EUs overgreb på velfærd og faglige rettigheder ved stemme på Folkebevægelsens liste N ved valget til EU-parlamentet i slutningen af maj 2014.

I nyhedsbrevet optræder 19 navne. Siden weekenden er 14 navne kommer til. Og det er kun en begyndelse. Listen tæller indtil videre:

* Anders Munck, formand for LO Århus
* Hans A. Sørensen, formand for LO i Horsens og omegn
* Jan Thomsen, formand for LO-Sønderborg/Aabenraa
* Jytte Søgaard, formand for LO Vestjylland
* Ellen K. Lykkegaard, formand for den offentlige gruppe i 3F
* Henrik Berlau, forhandlingssekretær i 3F
* Hanne Gram, forhandlingssekretær i 3F
* Hanne Lykke Jespersen, næstformand i PROSA
* Bjarne Sørensen, formand for Dansk Metal Horsens
* Søren Elsberg, formand for 3F Aalborg
* Henrik Lippert, formand for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Kbh
* Henning Overgaard, formand for 3F Esbjerg Transport
* Tue Tortzen, formand for 3F Frederiksborg
* Jess Hansen, formand for 3F Vestlolland
* Kirsten Normann Andersen, formand for FOA Århus
* Hanne M. Petersen, formand for FOA Horsens
* Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Lærerforening
* Ulla Nygaard, næstformand BUPL Århus
* Morten Rasmussen, næstformand for 3F Transport Logistik og Byg i Århus
* Jan Guldmann, næstformand for 3F Randers
* Leif Kjærgaard, faglig sekretær i BUPL Bornholm
* Jan Mathiesen, afdelingssekretær 3F København
* Anette Højmark, bestyrelsesmedlem BUPL Århus
* Peter Jonassen, bestyrelsesmedlem 3F Nordøstsjælland
* Jan Nonboe, sektorformand for teknik og service i FOA Århus
* Ole Nors Nielsen, formand for transportgruppen i 3F Aalborg
* Sten Mogensen, formand for bygningsgruppen i 3F Esbjerg
* Bob Whyte, bestyrelsesmedlem BUPL Århus
* Arne Knudsen, medlem af daglig ledelse i 3F Transport Logistik og Byg i Århus
* Paul Jentzsch, opmåler for Murersvendenes Klub Århus (3F)
* Ulla Madsen, sekretær i FOA Århus
* Carlo Hermansen, opmåler i bygningsgruppen i 3F Esbjerg
* Klaus Jensen, A-kasseleder i 3F Transport Logistik og Byg i Århus

Vil du også anbefale at stemme på Folkebevægelsen, så send en mail til fb@folkebevaegelsen.dk eller ring 35 36 37 40.

Back To Top