fbpx Skip to content

Menneskerettigheder truet af EU-nedskæringer

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] – Jeg opfordrer regeringen og Trojkaen (EU, Centralbanken og valutafonden red.) til at tage udgangspunkt i menneskerettighederne, når de finanspolitiske stramninger og reformpolitikken gennemføres i Grækenland for at sikre, at politikken lever op til at fremme de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som landet har forpligtet sig til at følge gennem internationale konventioner, sådan lød opråbet fredag fra højkommisærens udsending, Cephas Lumina.

Han havde netop afsluttet en uges besøg i Grækenland for at se på konsekvenserne af den krisepolitik, som landet er blevet påtvunget af Trojkaen som betingelse for at modtage nødlån.

Og FN’s udsendings dom over de sidste års krisepolitik er hård. Han mener, at en del af de menneskerettigheder, som Grækenland har skrevet under på er direkte truet af de nedskæringer, arbejdsmarkedsreformerne og privatiseringer, som regeringen har gennemført de sidste tre år.

(…)

Trojka må ændre kurs

FN’s udsending opfordrer regeringen og Trojkaen til at ændre kurs og inkluderer bekæmpelsen af arbejdsløshed, fattigdom og en reparation af velfærdssystemet i de mål, som sættes for reformprogrammerne.

– Udvikling kan ikke være bæredygtig, hvis menneskerettighederne ikke bliver taget tilstrækkelig i betragtning. Det er en afgørende forudsætning for bæredygtig udvikling, at sikre at alle dele af samfundet deltager i beslutningerne, at bestræbelserne på at bekæmpe uligheden forstærkes, og at der er respekt og beskyttelse af alle menneskerettigheder, sagde han efter besøget i Grækenland.

(…)

Læs hele artiklen hos Fagbevægelsen mod Unionen – klik her!

Back To Top