fbpx Skip to content

Fejl for 52 milliarder i EU regnskab

EU’s revisionsret fremlægger her til morgen deres rapport for regnskabsåret 2013. Rapporten giver et billede af hvor god EU er til forvalte de mange skattekroner der hvert år ryger igennem EU maskinen. Mængden af fejl i udbetaling af penge fra EU er igen uacceptabel høj.

”At fejlraten i år ender på 4,7 % er helt uacceptabelt og jeg synes det er aldeles uforståeligt, at EU-kommissionen ikke har gjort mere for at rette op på problemerne,” udtaler Rina Ronja Kari, Medlem af EU-parlamentet og medlem af parlamentets budgetkontroludvalg, og fortsætter:
”Vi har i budgetkontroludvalget også sidste år haft seriøse diskussioner med kommissionen om, hvordan man kan rette op på de mange fejl, men det har åbenbart ikke ført til, at man faktisk har strammet op.”

Fejlraten omhandler udbetaling af EU-penge, og det er især indenfor regionalpolitik og udvikling af landdistrikter, at der er rigtig mange fejl, men generelt er der fejl indenfor mange områder. Sidste år toppede fejlraten på 4,8 % hvilket var det højeste i 4 år og langt over de 2 % som revisionsretten peger på som den øverste acceptable grænse.

”Når vi nu skal til at behandle regnskabet i udvalget, så vil vi naturligvis gå rigtig hårdt til kommissionen. Vi kan ikke lukke øjnene for, at der ikke er styr på pengene, der er jo tale om, at man udbetaler store summer penge til modtagere, som slet ikke skal have dem,” siger Rina Ronja Kari.

Udvikling af fejlraten igennem de sidste år:
2009: 3,3 %
2010: 3,7 %
2011: 3,9 %
2012: 4,8 %
2013: 4,7 %

Rina Ronja Kari har siddet i budgetkontrolsudvalget siden hun indtrådte i parlamentet i februar 2014. Før da sad Søren Søndergaard, tidl. MEP for Folkebevægelsen mod EU, i udvalget.

Du kan se hele revisionsrettens rapport her:
http://www.eca.europa.eu/da/Pages/DocItem.aspx?did=29181

Back To Top