fbpx Skip to content

Ny dom løsner ikke presset på de danske velfærdsydelser

En ny afgørelse fra EU-Domstolen, som blev afsagt tirsdag, fastlår, at “ikke-erhvervsaktive unionsborgere, som flytter til en anden medlemsstat alene med det formål at opnå social bistand, kan udelukkes fra at modtage visse sociale ydelser”.

Dommen er afgørelse på en langstrakt sag mellem en rumænsk kvinde og den tyske delstat Leipzig, som altså er faldet ud til fordel for de tyske myndigheder, fordi den rumænske kvinde under sit ophold i Tyskland ikke har haft eller søgt arbejde og dermed kan erklæres “ikke-erhvervsaktiv”.

Dermed siger den principielle afgørelse fra EU-Domstolen ikke noget om de danske forhold og det stigende pres på det danske velfærdssystem.

“Hovedparten af de EU-borgere, der kommer til Danmark, kommer for at arbejde eller studere. Derfor er vi ikke kommet tættere på en afgørelse om, hvorvidt det er EU eller Danmark selv, der bestemmer, hvem der for eksempel skal have dansk kontanthjælp,” siger MEP Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU.

“Derfor løsner den nye dom – som i udgangspunktet er glædelig, da den overlader en større del af ansvaret for tildeling af sociale ydelser til medlemslandene selv – ikke presset på danske velfærdsydelser fra vandrende arbejdstagere medlemslandene imellem”.

Ydereligere kommentarer
MEP Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU: 27 70 18 16
Assistent Jens Bomholt: +32 471 57 55 56

Baggrund
I Danmark er der ingen umiddelbare konsekvenser af afgørelsen, idet der kun er en enkelt velfærdsydelse omfattet af EU-forordningen fra 2004 om “koordinering af sociale sikringsordninger”, som EU-Domstolens dom

Back To Top