fbpx Skip to content

FOA-formand står fast på kritik af pagt

LOs formand Harald Børsting og FTFs formand Bente Sorgenfrey har droppet modstanden mod den nye europagt efter, at Socialdemokraterne, SF og de radikales aftale med regeringen om, at europagten angiveligt ikke betyder noget for selvbestemmelsen over dansk økonomisk politik, arbejdsmarkedsforhold og pensionsspørgsmål.

FOA fastholder modstand
Fagforbundet FOA er i midlertid fortsat imod pagten og frygter dens konsekvenser for arbejdsmarkedsforhold og velfærd, sådan som de svenske søsterorganisationer for LO, Socialdemokraterne og SF også gør ”“ og som den europæiske faglige sammenslutning EFS (forkortet ETUC på engelsk).
”Vi risikerer at bevæge os ind på en glidebane. Jeg er bekymret for, at det her er et skridt i retning af, at EU begynder at harmonisere på et så vitalt område som at forhandle lønninger både på det private arbejdsmarked og i den offentlige sektor”, siger FOA-formand Dennis Kristensen i dag til DR Nyheder.
Dennis Kristensen er ikke beroliget af pagtens ord om “respekt for de nationale traditioner for arbejdsmarkedsdialog”:
”De siger godt nok, at det skal ske i respekt for arbejdsmarkedets parter, men alene det at EU får en rolle, der handler om at overvåge og sammenligne landene, gør mig bekymret for vores aftalesystem”


Byggefagenes Samvirke siger nej

Formanden for Byggefagenes Samvirke i København Anders Olesen er også fortsat bekymret for pagten og meget skeptisk overfor regeringens garantier.
”Den politiske tilslutning, som partierne har givet til projektets overordnede mål, strider mod hensigten om at beskytte ”den danske model”. Vi mener, at der i stedet bør satses på at få indført en såkaldt social protokol i stedet for. Den skal sikre, at det er de enkelte landes arbejdsmarkedsregler, der står over EU’s indre marked”, udtaler Anders Olesen til Fagbevægelsen mod Unionens nyhedsportal eufagligt.dk


3F Silkeborg: Folkeafstemning!

Det er ikke kun i København, at den lokale fagbevægelse kritiserer den nye pagt. For eksempel vedtog 3F Silkeborg på sin generalforsamling mandag den 21. marts en meget klar udtalelse:
”Vi kræver folkeafstemning om Euro-pagten
Tilslutning til den nye Europagt vil reducere Danmarks mulighed for at føre en selvstædig økonomisk politik.
Ved tilslutning til Europagten forpligter landene sig til:
– lavere lønstigninger,
– senere pensionsalder, og fjernelse af efterløn
– et dårligere dagpengesystem
– forringelser af velfærden.
Det er en begrænsning af vores mulighed for selv at bestemme på det danske arbejdsmarked. Vi bakker op om EFS’ (Euro-LO’s) kritik og afvisning af pagten.
Derfor kræver vi, at den danske regering og Folketinget ikke tilslutter sig pagten uden først at spørge befolkningen gennem en folkeafstemning.”

Læs mere hos”¦
Danmarks Radio ”“ klik her!

Fagbevægelsen mod Unionen ”“ klik her!

Back To Top