fbpx Skip to content

Fødselsdagshilsner til FolkebevægelsenSkriftlige hilsenere! Folkebevægelsen mod EU fyldte 40 år den 23. april. Læs her de skriftlige hilsener, vi har registreret.
Se videohilsenerklik her!
Gaver? …er altid velkomne 🙂
Øverst på ønskelisten står økonomiske bidrag til især indsatsen for traktat-afstemning. Se hvordan du kan gøre det – klik her!.
Du kan også skaffe medlemmer – klik her!
Og du kan skaffe underskrifter for traktat-afstemning – klik her!Eva Kjer Hansen, MF (V)
og formand for Folketingets Europaudvalg

Tillykke med de 40 år

Stort tillykke med fødselsdagen. 40 år er et flot rundt tal. Jeg er glad for hver gang, vi kan fejre jeres fødselsdag, for tænk hvor skrækkeligt det ville være, hvis der ikke var et grundlag for jeres eksistens.
I har nu i mange år været en god samarbejdspartner i den EU politiske debat, der ville have været mindre livlig, hvis ikke I havde været der. Med den kamp I kæmper mod finanspagten, kan man tydelig se, at I modbeviser ordsproget ”fyrre, fed og færdig”.


Pernille Frahm, tidligere MEP og MF for SF

Jeg bliver stadig forbløffet over at møde kloge voksne mennesker, for hvem folkeafstemningen om EF, som det hed i 1972, er noget de har hørt om, men aldrig oplevet, fordi de ikke var født.
Men jeg husker endnu den store aktivitet, som hele venstrefløjen kastede sig ud i, og som blandt andet betød dannelsen af Folkebevægelsen mod EF. Selv var jeg for ung til at stemme d. 2. oktober, fordi valgretalderen dengang var 21.
Der er løbet meget vang gennem Tryggevælde å siden dengang, men debatten om EU er stadig med til at gøre den danske befolkning til en af de befolkninger i EU, der ved mest om det europæiske samarbejde.
Derfor skal der lyde et tillykke herfra og et ønske om, at en kristisk holdning til udviklingen i Europa og EU aldrig udvikler sig til selvtilstrækkelig nationalisme.


Rune Kristensen, konservativ folketingskandidat
og tidl. KU-landsformand

Tillykke til en stærk stemme i EU-debatten

Jeg håber, at Folkebevægelsen mod EU en dag bliver unødvendig og overflødig. Hvis EU’s overstatslige dominans af medlemslandene ikke var til stede, var behovet for en EU-modstand det heller ikke. Desværre er behovet større end nogensinde før.
Samarbejde mellem de europæiske stater skal kun ske på de områder, hvor et mellemstatsligt samarbejde giver mening og ikke som en overregulering af selvstændige nationale beslutninger. Formålet med et europæisk samarbejde bør være at sikre fred, frihed og frihandel i Europa ”“ og dette er desværre ikke formålet i unionen.
Jeg har igennem flere år nydt samarbejdet med Folkebevægelsen mod EU, og modtog i 2007 træskoprisen som KU-landsformand.
Jeg ser frem til fortsat at bekæmpe EU’s bureaukrati sammen med Folkebevægelsen mod EU og ønsker tillykke til en stærk stemme i EU-debatten.


Niels I. Meyer, medlem af styrelsen
for tænketanken NyAgenda

Til lykke med 40 års stædige og kompetente indsats

Op til den danske folkeafstemning om indtrædelse i EF for 40 år siden forudsagde Folkebevægelsen stort set hele den udvikling, som siden har fundet sted i retning af en politisk forbundsstat. Folkebevægelsen kæmpede for at få befolkningen til at forstå, at det ikke kun drejede sig om at sikre vores landbrugseksport, men at Danmarks rolle som selvstændig nation var på spil. Afstemningen viste desværre, at hensynet til landbrugseksporten vejede tungest. Jeg må med skam bekende, at dengang var jeg også for naiv på det punkt. Det har jeg senere prøvet at råde bod på.
Mit fødselsdagsønske for Folkebevægelsen skal være, at I bruger flere kræfter på at fremlægge et gennemarbejdet alternativ til det nuværende EU. Uden et inspirerende og realistisk alternativ kan der ikke etableres et flertal i den danske befolkning for en løsgørelse fra unionen. Det mest nærliggende vil være at skabe en form for nordisk union, som samarbejder med EU, men ikke er underlagt EU. Den aktuelle ØMU-krise vil være en støtte for et alternativ af den art.
Fat mod, og påtag jer opgaven med at udarbejde og fremlægge et overbevisende alternativ.

Gode fødselsdagshilsner fra Niels I. Meyer


Nikolaj Villumsen,
MF og EU-ordfører (EL)

Folkebevægelsen har meget at være stolt af med sine 40 år i demokratiets og velfærdens tjeneste. Folkebevægelsen var drivende i at sikre NEJ’et til Maarstricht-traktaten og euro’en. Det er sejre, vi kan være stolte af.
Modstanden mod EU er dog i dag mere aktuel end nogensinde før. Regeringen vil forsøge at afskaffe rets- og forsvarsforbehold og euro’ens asoicale nedskæringspolitik bliver listet ind ad bagdøren med Finanspagten.
For mig er det derfor en ære at stå skulder ved skulder med Folkebevægelsen i forsvaret for folkestyret og velfærd.

Med venlig hilsen
Nikolaj VillumsenBjørn Elmquist, advokat
og tidl. MF (V) og (R)

Tillykke-tillykke med de 40 år, som I fejrer i fuld form og vigør. Disse to snese af år tynger bestemt ikke. Næh, de har tværtimod styrket og modnet jer.
Gennem tiderne har Folkebevægelsen mod EU været en meget nødvendig og helt central del af det danske – og internationale – samfund. Uden jer havde mangfoldigheden været beskeden, og mon ikke de fleste, der tænker sig om – uanset holdning til EU – er enige i, at demokrati uden mangfoldighed ikke er et rigtigt demokrati.
På jeres årsdag ønsker jeg, at I og jeres synspunkter må få større adgang til medierne. Her til lands besynger vi ofte ytringsfriheden som den fremmeste af alle menneskerettighederne. Den er er så vigtig, at vi forsvarer retten til at såre folk på deres allerhelligste: religionen.
Men ytringsfrihed er ikke meget værd, hvis ikke der er ytringsadgang. Hvis alle de store mainstreamaviser, TV-kanaler og radiostationer kun nødigt giver plads til synspunkter, som ikke “passer ind i normen” (læs den officielle mening), så er ytringsfriheden bare en tom floskel, som luftes på Grundlovsdag side om side med alle dannebrogsflagene.
Folkebevægelsen mod EU er så vigtig en samfundsfaktor, at hvis I ikke fandtes, måtte I snarest opfindes…..


Hardy Hansen
fhv. forbundsformand (SiD) og fhv. MF (S)

Kære venner

Jeg ønsker gerne Folkebevægelsen til lykke med fødselsdagen og tak for jeres frihedskamp for den danske og europæiske befolkning.
EUs institutioners overgreb har udviklet sig til en europæiske arbejdsgiverforening. Man kan med rette betegne EU som lønmodtagernes klassefjender, der har ført Europa ud i en kapitalistisk krise, der for tiden eksploderer om ørene på os, hvor fattigdommen vokser og velfærdssamfundene bliver afviklet. Derfor skal vi som jer i Folkebevægelsen sige nej til Finanspagten, der har banet vejen for regeringens efterløns- og tilbagetræknings massakre. Og budgetloven vil medføre kæmpe velfærdsforringelser og afskedigelse af 6.000-8.000 offentligt ansatte i de næste 3 år.
EU er også godt i gang med at afvikle det danske overenskomstsystem, som vil jage mange danske lønmodtagere fra hus og hjem.
I håbet om fortsat kamp sendes de bedste hilsener

Hardy Hansen, fhv. forbundsformand

Læs aktuel politisk kommentar fra Hardy Hansen – klik her!

Ole Nors Nielsen
3F Aalborg/Havnearbejdernes Landsklub

Tillykke med de 40 år

Folkebevægelsen bliver mere og mere nødvendig, for at stoppe den stærkt tiltagende EU dominans.
Jeg er sikker på at i de næste 40 år bliver der endnu mere brug for vores kritiske røst og endnu flere vil tilslutte sig folkebevægelsen, når det går op for flere og flere, hvilket bedrag vi har været udsat for i de foregående 40 år.
God og fortjent fest til os.

Kammeratlig hilsen
Ole Nors Nielsen
3F Aalborg/Havnearbejdernes Landsklub[EUDemocrats
Patricia McKenna, President

The EUDemocrats would like to extend our best wishes and congratulations to the Danish People’s Movement on your 40th Birthday

The survival and growth of Danish People’s Movement for four decades, in the fact of obstruction and resentment from the EU political and propaganda machine, is a testament to the commitment and courage of your members over the years to fight for the protection and promotion of basic democratic principles not just for the Danish people but for people throughout the member states of the EU.

The necessity for organizations like yours is now even greater than ever as we see the EU pushing Europe further and further away from the very basic principles of democracy upon which many of our nations have been founded. The erosion of democracy and accountability must be halted not just for benefit of this generation but for all future generations.

Good Luck and Happy Birthday
Patricia McKenna, President EUD


Kirsten Normann Andersen
formand for FOA Ã…rhus

Tillykke med fødselsdagen!

Det er godt, at Folkebevægelsen stadig eksisterer, for EU tager hele tiden initiativer, der skader almindelige lønmodtagere.
Senest fastlægger finanspagten nye snævre rammer for den dansk stats økonomi, som så igen betyder, at staten med budgetloven strammer sit økonomiske greb om kommunerne.
Demokratiet bliver mindre, og det samme bliver velfærden, mens arbejdsløsheden sandsynligvis vil stige.
Finanspagten cementerer, at politikerne fremover skal tage mere hensyn til bureaukraterne i Bruxelles end til borgernes behov. Det ville ellers være rart, hvis de for en gangs skyld tog mest hensyn til borgerne!
Endnu engang tillykke med de 40 år.


Folkrörelsen Nej till EU (Sverige)
Gösta Torstensson, medlem af Styrelsen

Hälsning till Folkebevaegelsen mod EU

Folkrörelsen Nej till EU i Sverige vill med anledning av Folkebevaeglsen mod EU:s 40-årsdag framföra våra hjärtligaste hälsningar. Folkebevaegelsen mod EU har varit, och kommer alltid att vara, en stor inspirationskälla för motståndet mot EU i Sverige.
EU-debatten i Sverige domineras av den allt djupare eurokrisen. Tack vare svenska folkets nej till euron i folkomröstningen 2003 så är Sverige inte direkt drabbat av krisen. Och i opinionsundersökningarna säger en förkrossande majoritet av svenska folket nej till svenskt euromedlemskap, en undersökning redovisade att hela 88 procent av de tillfrågade skulle rösta nej om det vore folkomröstning idag.
Trots detta försöker de borgerliga regeringspartierna och socialdemokraterna ansluta Sverige till Merkozypakten, EU:s nya finanspakt, som innebär institutionaliserad nyliberalism och centralisering av den ekonomiska politiken till Bryssel. Folkrörelsen Nej till EU ser det som en av våra viktigaste uppgifter att förhindra att Sverige går med i Merkozypakten.
Samtidigt fortsätter vi oförtrutet vårt arbete för att Sverige ska lämna EU och att EU ska upplösa och ersättas av ett demokratiskt samarbete mellan självständiga stater. Inte minst vill vi att det nordiska samarbetet ska vidareutvecklas såväl mellanstatligt som mellanfolkligt.
Folkrörelsen Nej till EU vill tillönska Folkebevaegelsen mod EU fortsatta framgångar i kampen för ett fritt och självständigt Danmark.
Norden ut ur EU!


Buskerud Nei til EU *,
v/Carl-Fredrik Hansen, leder

* amtsafdeling af Folkebevægelsens norske søsterorganisationKjære kampfeller!

Buskerud Nei til EU, et fylkeslag av norske Nei til EU, hilser dere hjerteligst og gratulerer så mye med jubileet!
Dessverre lyktes det dere ikke å vinne i 1972, men Folkebevægelsen har likevel holdt koken oppe og blitt en viktig del av den felleseuropeiske motstanden mot EU.
EU beveger seg i stadig større grad fra å være en union til å bli en forbundsstat. Danmark har – mye takket være Folkebevægelsen mod EU og arbeidet dere har lagt ned for å informere om EUs uheldige konsekvenser for det danske folket – flere unntak fra EUs regelverk.
‘Det danske nej’ til Maastrich-avtalen den 2. juni 1992 var den største seiren for noen folkebevegelse i Danmark siden frigjøringen fra nazistene i 1945. ‘Det danske nej’ sendte sjokkbølger ut i Europa, og det var første gang prosjektet møtte motstand i noen av medlemslandene. Mye av æren for dette skal dere i Folkebevægelsen mod EU ha.
Også etter dette har dere utrettelig holdt oppe kampen mot EU. Også i 2000 vant dere en stor seier, da det danske folket sa nei til ØMU-samarbeidet. Men dere er klar over at kampen med det ikke er over, og fortsetter deres arbeid hver dag. Vi tror dere har lært mye av oss i Norge, men sannelig har vi lært mye av dere også. Blant annet har vi stor glede over deres nyhetsbrev – som bringer sannferdig informasjon om forholdene INNENFOR EU.
Som dansker flest vet vi også at dere kan ta dere en fest når dette er fortjent. Når man runder førti, er det sannelig lov å ta seg en fest!
Vi gratulerer dere hjerteligst med dagen – og lykke til i arbeidet fremover!


Peoples Movement, Gluaiseacht an Phobail (Irland)
Frank Keoghan, Secretary

Dear Friends

As we enter the final stages of our preparations for another referendum in Ireland, we send greetings to our sister organisation; the Danish Peoples ”“ Movement; Folkebevægelsen mod EU on this, the fortieth anniversary of your inception. The foundation of the People’s Movement in Ireland was inspired by your movement and your guidance in the early days was invaluable.
You have continued to be a reliable ally in all our struggles and even still, we often look to your policies for guidance. And that is as it should be.
Though the histories of our respective countries differ considerably, the contacts between them span the centuries to the point where we now find common purpose when faced with a formidable adversary.
The Danish people are fortunate indeed that they have avoided the suffering associated with Euro membership and you should all be proud of what has probably been your greatest achievement as an organisation; you undoubted influence on that decision.
Now, we in Ireland hope that we can present you all with a belated birthday present; a No vote on May 31st and even more importantly, with a referendum in Ireland on the European Stability Mechanism (ESM).
We congratulate you for your championing of democracy, sovereignty and accountability and wish Folkebevægelsen mod EU and its members growth in influence and every success during the next forty years. Let us strengthen our links!

Frank Keoghan
Secretary
Peoples Movement, Gluaiseacht an Phobail


Campaign against Euro-federalism (UK),
v. John Boyd, Secretary

To People’s Movement of Denmark

We send greetings and congratulations on your 50th anniversary of tireless work and campaigns opposing the European Union and its predecessors. You have helped win several op-outs from EU Treaties and kept Denmark out of the disastrous single currency. Your long term aim of obtaining a withdrawal from the EU will certainly be achieved especially now that the whole Euro-federalist project unfolds before our eyes.
Your Movement’s contribution towards the European Alliance of EU critical organisations and movements, TEAM, has been vital over two decades and an example to other organisations.
May your work in Demark and many contributions in support of others across the EU continue.
In solidarity for and on behalf of
Campaign against Euro-federalism
John Boyd
Secretary


Argo Loo, Estonia (Estland)
MSc on International Relations and European research

Dear Peoples Movement against the EU

I was three years old and living under the Soviet Union occupation in Estonia when Folkebevægelsen mod EU already stayed for Danish peoples Freedom and Independency.
When Peoples Movement was twenty in 1992 – my Estonia was just freed from Soviet Union occupation but we had own money back a little bit later on 20 June 1992.
In 1998 or 1999 I met Ole Krarup and Lave Broch in Tallinn who impressed me a lot.
In 2000 I was in Denmark helping Folkebevægelsen mod EU in the referenda to save Danish Krone and we did it!
You have been helping us all this years!
Now when Your Movement is 40, Estonia is occupied again ”“ this time by big multinational corporations who are operating through European Union and we have second year with occupant money.
EU occupation is much smarter then Soviet one ”“ so I am brave that there are brave and smart people in Denmark as Folkebevægelsen mod EU who managed to save your own money and other three opt-outs all this years.
And I remember the calm and friendly atmosphere You have in Your organization, I think this is the reason why You are doing so well.
There is no single empire which lasts forever.

Thank You and
Happy 40th birthday Folkebevægelsen mod EU!!!
Argo Loo


Radikalt EU-kritisk Netværk
Lave K. Broch & Jørgen Raffnsøe, ordførere

Radikalt EU-kritisk Netværk sender et stort tillykke til Folkebevægelsen mod EU i anledning af bevægelsens 40 års jubilæum.
Folkebevægelsens ihærdige indsats har været afgørende for sejrene ved folkeafstemningen i Grønland om udmeldelse i 1982, Maastricht-afstemningen i 1992 og euro-afstemningen i år 2000.
Desuden har Folkebevægelsen været med til, at vise at EU hverken er et rødt eller et borgerligt projekt – for EU undergraver demokratiet, miljøet, velfærden, økonomien og det internationale samarbejde – og det burde ingen uafhængigt af politisk ståsted mene er fornuftigt eller ønskeligt.
Radikalt EU-kritisk Netværk ønsker Folkebevægelsen god vind fremover og vi glæder os til et forsat godt samarbejde.
Ikke mindst om kravet om en folkeafstemning om euro-traktaten – den såkaldte finanspagt.

Radikalt EU-kritisk Netværk – www.radikaleukritik.dk


Nødvendigt Forum
Niels Holger Hansen

Kære folkebevægelse, kære jubilar

Hjertelig tillykke med 40 års jubilæet. I har været udholdende, livskraftige og til tider provokerende. Efter som tiden er gået, har I fået mere og mere ret i jeres holdninger. Det har vi andre i Nødvendigt Forum også fået.
Der kræves meget af en folkebevægelse. Den skal være en bevægelse for hele folket og ikke kun en bevægelse for venstrefløjen eller højrefløjen i dansk politik.
Danmarks fremtid afhænger af, om vi i de forskellige organisationer, i samarbejde med politiske partier, har et samarbejde for en fri og selvstændig nation, også med andre stater i Europa. Vi skal igen lære demokrati og tage et selvstændigt ansvar, på et kristent grundlag. Det er ikke blot et nationalt fællesskab, det er også et åndeligt fællesskab det handler om.
Vi vil fra Nødvendigt Forum ønske jer en strålende fremtid, hvor vi fra flere sider samles i en enhed, hvor danske politikere ikke kun skal bruge tiden på at drøfte rygekabiner og statsministerens skrivebord. I glimrede lidt ved jeres fravær i grænsekontrol spørgsmålet. Et land som ingen grænser har, er det en selvstændig nation? Scenkenaftalen er en stor fejltagelse, hvor mængder af ukrudtsfrø er føget over hegnet.
God held med arbejdet fremover.

Nødvendigt Forum
Niels Holger Hansen
Brørup


Dansk Samling

Tillykke til Folkebevægelsen mod EU!

Også selvom der strengt taget ikke er grund til at glæde sig over det runde tal, da det jo er udtryk for, at målet om dansk udmeldelse af EU endnu ikke er nået. Til gengæld er der grund til at glæde sig over den indflydelse, Folkebevægelsen har haft, for uden denne helt nødvendige, tværpolitiske bevægelse havde vi helt sikkert i Danmark haft mere EU og mindre unionsmodstand. Så trods alt skal der lyde et stort tillykke fra Dansk Samling, som var med til at stifte Folkebevægelsen mod EU for 40 år siden.


Per Benny Paulsen

(formand for Aktive Lejere)

Folkebevægelsen formået at bevare sine tværpolitiske aktiviteter, selvom der gennem årene var EF-modstandere, som gik deres egne vejen, medens andre blev skuffede over, at den offentlige modstand blev mindre synlig. Og dem der har været inde i EU-maskineriet har gang på gang påvist, hvordan der svindles med milliarder af kroner/euro, tilskud, statistikker, etc..
Når nu folk og fæ i dag er gældsplaget, stavnsbundet og mange brancher er gået konkurs, – ja, så er Folkebevægelsen mod EU IKKE årsag til dette – men vælgerbefolkningen har jo selv valgt at glide i »smørret«. Danmark skal ud af EU !


Villy Frølund Thomsen

Jeg var medlem af den nu hedengangne VS-ØSTERBRO, meget aktiv i opbygningen af FOLKEBEVÆGELSEN MOD EEC. Jeg vil hermed gerne overbringe bevægelsen min hilsen efter 40 års kamp.
Måtte bevægelsens kræfter og styrke målrettes mod EU-systemets brutale diktatur, med dens idelige brug af konkurrenceforvridning som brækjern til afvikling af vore kollektive, sociale og solidariske velfærdsordninger. Disse ordninger er alle skabt af demokratiet, forvaltes af demokratiet, fornyes og udbygges af demokratiet. Tilsammen tegner de billedet af det danske samfunds skaberkraft.

Med venlig hilsen
Villy Frølund Thomsen


Bo Møller,
Vestegnen mod EU

Vestegnen mod EU, der omfatter de tidligere komiteer i Albertslund, Glostrup, Brøndby og Høje Taastrup mv., ønsker os alle sammen
tillykke med de første 40 år. Folkebevægelsen fortsætter sin kamp for at få Danmark ud af EU.

Mange hilsner
Bo Møller


Hilsen fra Folkrörelsen Nej till EU i Sverige


Back To Top