fbpx Skip to content

Folkebevægelsen mod EU’s lobby-register 2018

Folkebevægelsen mod EU går ind for, at al kontakt med lobbyister i EU-systemet bliver dokumenteret i et obligatorisk lobby-register. Det er vigtigt for den demokratiske kontrol, at offentligheden kan se, hvilke interessegrupper politikere og andre beslutningstagere mødes med – særligt når det gælder specifik lovgivning og politik. Men i EU-institutionerne er der stadig ikke blevet etableret et obligatorisk lobby-register, så derfor har vi besluttet at offentliggøre vores egen oversigt over alle de møder, som vi har haft med lobbyister i EU-Parlamentet i årets løb. 

Herunder kan du se en oversigt over alle MEP Rina Ronja Karis og vores ansattes møder med lobbyister i EU- Parlamentet i 2018.

Rina Ronja Kari, Medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU:

23. Januar:
Sagar Singamsetty, Senior Manager hos Amazon
Drøftelse af vejpakke og udstationeringsregler

23. Januar:
Christiane Miβlbeck-Winberg og Nils Trampe, Dansk Arbejdsgiverforening
Drøftelse af særligt udstationeringsdirektivet, samt nyt forslag fra Kommissionen om ansættelsesbeviser

30. Januar:
Søren Larsen, CEO, Dansk Transport og Logistik
Drøftelse af vejpakken og udstationeringsreglerne

30. Januar:
Eyyup Doru, HDP Europe
Drøftelse om Tyrkiet, Syrien og kurdernes situation

22. Februar:
Mr. Nikolaos Manios, Chair of the Social Affairs Committee of the Greek Parliament

14. Marts:
Søren Larsen, CEO, Dansk Transport og Logistik, drøftelse af vejpakken og udstationeringsreglerne

20. Marts:
Mohamed Sidatti, Polisarios repræsentant overfor EU, drøftelse af Vest Sahara og afgørelser fra EU-domstolen ang fiskeriaftaler med Marokko

20. Marts:
Laurin Sepoetro, Public Policy fra Über, drøftelse af den sociale søjle, arbejdsvilkår og digitalisering

7. Maj:
Poul Pedersen, Thise Mejeri, omvisning samt dialog om landbrug, handel og økologi

8. Maj:
Kurt Madsen, formand for Danmarks Fiskeriforening kreds Vest, drøftelse af fiskeripolitik, specifikt konsekvenserne af BREXIT, samt muligheder ved en dansk udtrædelse af EU

8. Maj:
Anders Mikael Christensen, direktør for Skive Køletransport, drøftelse af vejpakken, vejtransport generelt, samt særlig social dumping

23. Maj:
Dorthe Andersen, Leder af Dansk fagbevægelses EU-sekretariat i Bruxelles, drøftelse af EU-arbejdsmarkedsmyndighed, samt arbejdsvilkårsdirektivet.

18. Juni:
Lasse Lindholm, Direktør for kommunikation og public affairs hos IFPI Danmark, samt Jesper Pedersen fra TDC, drøftelse af reform af ophavsret, særligt på det digitale indre marked, copyrightdirektivet.

27. juni:
Camilla W. Hagen, juridisk rådgiver, Dansk Flygtningehjælp. Drøftelse af flygtningesituationen generelt, men særligt forslaget om særlige modtagecentre indenfor eller udenfor EU

3. Juli:
Cristina Tilling, Political Secretary hos ETF, særlig diskussion om vejtransport-pakke

3. Juli:
Hendrik Meerkamp, Policy Adviser hos European Confederation of Independent Trade Unions (CESI), drøftelse af EU’s arbejdsmarkedsmyndighed, særligt i forhold til fagbevægelsens rolle.

5. Juli:
(På tlf) Mogens Blicher Bjerregård, Formanden for det europæiske journalistforbund, European Federation of Journalists, drøftelse af copyrightdirektivet og særligt journalisternes ophavsret

14. August:
Besøg på Barsø, hos de økologiske landmænd Søren Svennesen og Helle Kreiberg, sammen med deltagere fra LandboSyd: Bent Sørensen og Mogens Dall. Drøftelse af landbrugspolitik, EU-tilskud og økologi i det hele taget, samt regionaludvikling.

14. August:
Besøg hos Slesvigsk Parti. Deltagere er formand Carsten Leth Schmidt samt et par bestyrelsesmedlemmer. Tema: EU-politik set fra mindretallets side.

14. August:
Besøg hos Økologisk landmand, Jens Seeberg, snak om hverdagen som økologisk landmand og de udfordringer ved EU-regler vs. danske regler, med bureaukrati mv.

14. August:
Arne Wügler, kunstner, snak om copyrightdirektivet og kunstneres rettigheder i forhold til f.eks. Youtube.

30. August:
Knud-Erik Therkelsen, Generalsekretær, Grænseforeningen, om det danske mindretal i Tyskland, om mindretalspolitik i det hele taget.

6. September:
Eyyup Doru, HDP Europe, om Tyrkiet og kurdernes situation

18. September:
Jørgen Christensen, 3F Transportgruppe, Aabenraa og Padborg. Fokus på vejpakken og social dumping på vejene.

28. September:
Niels Lindberg Nielsen, EU- rådgiver hos Landbrug og fødevarer. Drøftelse af Kommissionens forslag til reform af landbrugspolitik, herunder særlige udfordringer for landbruget i forskellige lande.

4. Oktober:
Hans Christian Graversen, 3Fs transportgruppe. Diskussion af vejpakken.

1. November:
Sybille Kyed, Landbrugspolitisk chef, Økologisk landsforening. Diskussion af EUs økologiregler og landbrugspakke

7. November:
Karl Lund, økologisk mælkeproducent i Rønde, besøg på hans gård og snak om EUs landbrugspolitik, økologi og livet som landmand

8. November:
Hans Jørgen Nygaard, fra Frie bønder – levende land, diskussion om landbrugspoltik, små vs store landbrug og bæredygtighed


Allan Graversen Vesterlund, politisk rådgiver for MEP Rina Ronja Kari:

9. Januar:
Esther Antreasyan Keller og Sune Prahl Knudsen, Dansk fagbevægelses EU-sekretariat, drøftelse af særligt koordinering af sociale ydelser i EU.

15. Januar:
Anna Brehm og Philip Easthill, EULAR – European League Against Rheumatism, drøftelse af mennesker med reumatiske og muskuloskeletale forhold.

16. Januar:
Rebecca Lentini, Theodore Knudson, Angelique Renier, Peter Maehlmann, BeST – Beryllium Science & Technology Association, drøftelse af Direktiv om kræftfremkaldende stoffer og mutagener.

22. Januar:
Pater Sandeep Kumar Jayaswal, Jakob Legaard Jakobsen, Thomas Nørby Dahl, Finans Danmark, drøftelse af status på Basel IV, European Framework for Covered Bonds & CRR/CRD.

23. Januar:
Christiane Miβlbeck-Winberg og Nils Trampe, Dansk Arbejdsgiverforening, drøftelse af særligt udstationeringsdirektivet, samt nyt forslag fra Kommissionen om ansættelsesbeviser.

15. Maj:
Anna Brehm og Philip Easthill, EULAR – European League Against Rheumatism, drøftelse af mennesker med reumatiske og muskuloskeletale forhold.

16. Maj:
Rebecca Lentini, Theodore Knudson, Angelique Renier, Peter Maehlmann, BeST – Beryllium Science & Technology Association, drøftelse af Direktiv om kræftfremkaldende stoffer og mutagener.

27. Juni:
Camilla Wismar Hegen, DRC – Dansk Flygtningehjælp, drøftelse af flygtningesituationen i Danmark og Europa samt EU’s aftale med Tyrkiet.

6. September:
Eyyup Doru, HDP Europe, om Tyrkiet, Syrien og kurdernes situation i mellemøsten herunder særligt i Tyrkiet.

26. September:
Dorthe Winther, Danske Småøer, om regional udviklingsstøtte særligt med henblik på energi og transport fra små øer.

27. September:
Jeppe Juul, Det Økologiske Råd, afstemning i EU-parlamentet om krav til, hvor langt en ny bil bør kører på literen, og hvor hurtigt udviklingen med elbiler skal gå

 

Back To Top