fbpx Skip to content

Forspildte muligheder mod social dumping

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] – En forspildt mulighed, sådan karakteriserer EFS’ sekretær Veronica Nielsson det udkast til et såkaldt håndhævelsesdirektiv, som EU-parlamentet og ministerrådet netop har indgået.

Direktivet sætter rammerne for hvor langt medlemslandene kan gå for at kontrollere og forhindre underbetaling og misbrug af arbejdere fra andre EU-lande.

Men forhandlingerne mellem Parlamentet og Ministerrådet om direktivet er endt med et meget skuffende resultat , mener den Europæiske Faglige Sammenslutning.
Det kompromis, EU-parlamentet nu skal tage stilling vil, hvis det vedtages, næppe styrke beskyttelsen af udstationerede arbejdere og er langt fra at kunne stoppe social dumping, vurderer EFS.

– De foranstaltninger medlemslandene tager for at bekæmpe misbrug og underbetaling af udstationerede arbejdere skal ikke være underlagt det indre markeds regler. Og det garanterer kompromisteksten ikke, siger EFS generalsekretær, Bernadette Ségol.

Brug for social protokol

Når håndhævelsesdirektivet overhovedet er på dagsordenen, så hænger det sammen med de fire domme som EU-domstolen har afsagt, som afgørende har begrænset både fagbevægelsens og medlemslandenes muligheder for at sikre lige vilkår for udstationerede arbejdere. Kravet fra fagbevægelsen og venstresiden i parlamenter har været, at dommene skulle rulles tilbage, så det igen bliver ”lovligt” at kræve samme vilkår uanset, hvor folk kommer fra.

– Det er en forspildt mulighed til at sikre beskyttelsen af udstationerede arbejdere. Den eneste løsning til at sikre, at fundamentale sociale rettigheder ikke underordnes de økonomiske friheder er en revision af Udstationeringsdirektivet sammen med en vedtagelse af en Social Protokol, siger Veronica Nilsson, sekretær i den Europæiske Faglige Sammenslutning.

(…)

Læs hele artiklen hos Fagbevægelsen mod EU –

Adresse

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

CVR: 40204415

Åbnings- og telefontider

Tirsdag, onsdag og torsdag:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandag og fredag:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmelding til digitalt nyhedsbrev

Back To Top