fbpx Skip to content

EFS: Europa har brug for en anden vej

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] - Nedskæringerne virker ikke. Europa har brug for at gå en anden vej. Vi har brug for investeringer for at skabe jobs, siger Bernadette Ségol generalsekretær for den Europæiske Faglige Sammenslutning EFS op til ugens EU-topmøde. Som traditionen byder indledes EU’s forårstopmøde med et tre-parts-topmøde, hvor EFS sammen…

Forspildte muligheder mod social dumping

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] - En forspildt mulighed, sådan karakteriserer EFS’ sekretær Veronica Nielsson det udkast til et såkaldt håndhævelsesdirektiv, som EU-parlamentet og ministerrådet netop har indgået. Direktivet sætter rammerne for hvor langt medlemslandene kan gå for at kontrollere og forhindre underbetaling og misbrug af arbejdere fra andre EU-lande. Men forhandlingerne mellem…

Trojkaens spareaftaler på kant med EU-rettigheder

EUOBSERVER.COM: [uddrag] Spareprogrammerne som trojkaen (EU-Kommissionen, EU's centralbank ECB og Den Internationale Valutafond) har aftalt med en række sydeuropæsske eurolande, er i strid med EU's eget charter om grundlæggende rettigheder vurderer en tysk juridisk ekspert Europæisk LO (EFS) har bedt Andreas Fischer-Lescano, professor i europæisk ret og politik ved University…

EFS mod kompromis om dumping

EUFAGLIGT.D: [uddrag] Hold fingrene fra det, EU skal ikke på nogen måde lægge begrænsninger på landenes kontrol med social dumping! Sådan lyder opfordringen fra EFS’ generalsekretær, Bernadette Segól til den socialdemokratiske gruppe i EU-parlamentet. Baggrunden er det såkaldte håndhævelsesdirektiv, som pt. forhandles på højtryk i EU-systemet. Her har formandslandet Letland…

EU må stoppe offensiven mod mindstelønninger

EUFAGLIGT.DK [uddrag] - Vi protesterer mod EU-institutionernes åbenbare og uansvarlige indblanding i de nationale lønsystemer, lyder det fra generalsekretæren for den Europæiske Faglige Sammenslutning, Bernadette Ségol. Hun har netop sendt en protestskrivelse til de to EU-præsidenter, Van Rompoy og Barroso, hvor hun nok engang opfordrer EU til at holde fingrene…

Fagbevægelsen klager til EU’s ombudsmand

EUFAGLIGT.DK: [uddrag] Den Europæiske Faglige Sammenslutning EFS går nu til EU’s ombudsmand med en klage over EU-kommissionen, fordi den ikke lever op til traktatens formelle procedurer. EFS har siden krisens start kritiseret EU-kommissionens nedskæringslinje og angreb på de faglige rettigheder. Den kritik har EFS gentaget, hver gang fagbevægelsen har deltaget…

Europarådet kritiserer græske indgreb

FAGLIGT.EU: [uddrag] De barske indgreb i aftaler på det græske arbejdsmarked og offentligt ansattes nedsættelser af lønninger og pensioner møder nu også modstand i Europarådet. Den Europæiske Komite for Sociale Rettigheder, ECSR, under rådet kritiserer i flere sager, græske faglige organisationer har indbragt, den måde, den græske regering og trojkaen…

Faglig kritik af EUs krisepolitik

Mandag fejrede det europæiske LO, også kaldet den Europæiske Faglige Sammenslutning EFS ”“ som forkortes ETUC på engelsk. EU sendte økonomikommissær Olli Rehn til festligheden, som foregik i Madrid, hvor EU og Rehn ikke just er blandt de mest populære i fagbevægelsen. "Det er Rehns forfejlede politik, som den spanske…

Europæisk fagbevægelse i aktion mod EU

Den europæiske faglige sammenslutning EFS (forkortet ETUC på engelsk) har opfordret til at gennemføre en europæisk aktionsdag imod EUs nedskæringspolitik. Omkring 40 organisationer i 23 lande har fulgt opfordringen, hvilket betyder generalstrejke og massedemonstrationer i bl.a. Spanien, Portugal, Grækenland, Italien og Frankrig. "I nogle lande er folks harme nåede et…

EFS: Vækstpagt ændrer ikke nedskæringskurs

Et lys i mørket ”“ eller blålys? ”Et lys i mørket” kaldte statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) det, da EU's regeringsledere i juni blev enige om en såkaldt vækstpagt, som angiveligt skal give mere vækst og beskæftigelse. ”Vi er endegyldigt slået bort fra tyske Merkel og franske Sarkozys katastrofale sparekurs”, jublede…

Back To Top