fbpx Skip to content

Gaslobby lokkede EU-parlamentarikere med donationer til UNICEF

Photo: Bilfinger SE

Nye dokumenter viser, hvordan en gaslobby i foråret brød EU’s åbenhedsregler ved at tilbyde donationer til UNICEF til gengæld for møder med EU-parlamentarikere.

Mange løfter om donationer

I alt modtog 201 EU-parlamentarikere en invitation fra FTI Consulting på vegne af Eurogas. I invitationerne lovede Eurogas en donation på 50 Euro til UNICEF for hvert svar på invitationen om et møde mellem de 201 parlamentarikere og Eurogas.

Den eneste parlamentariker der opfattede invitationen som et brud på EU’s åbenhedsregler, var Xabier Benito Ziluaga, som på daværende tidspunkt repræsenterede det spanske parti Podemos i EU-Parlamentet. Havde Ziluaga ikke reageret, er det uvist, om der var kommet fokus på sagen.

Overtrædelse af åbenhedsreglerne

Som svar på en formel klage, indsendt af organisationen Friends of the Earth Europe, bekræfter sekretariatet for EU’s Fælles Åbenhedsregister (JTRS), at der helt konkret er sket en overtrædelse af åbenhedsregistrets §B, 2 om adfærdskodeks.

“JTRS gjorde det klart for FTI Consulting, at det ikke på nogen måde satte spørgsmålstegn ved praksis med at invitere EU-parlamentarikere til møder eller praksis med at yde velgørende donationer. JTRS forstår imidlertid ikke, hvorfor en invitation, der sendes til en given person, hvad enten denne person er EU-parlamentariker eller en EU-embedsmand, skal være forbundet med at yde en velgørende donation til en tredjepart. Donationer til finansiering af velgørende formål bør være fristående aktiviteter, der er helt uafhængige af en organisations dagsorden over for EU-institutionerne. Løftet om at yde en sådan donation, når man invitere politikere til møder, er ikke i overensstemmelse med normal praksis, da velgørenhedsdonationer ikke har noget at gøre med emnet for det søgte møde.”
María Oliván-Avilés, Coordinator of the Joint Transparency Register Secretariat

Læs svarene på klagen HER og HER.

Ingen sanktioner

Imidlertid betyder svage etiske regler, at gasindustrien og FTI Consulting, der blev betalt for at lobbyere på vegne af Eurogas, undgår sanktioner, men blot har fået besked om, at denne slags invitationer ikke er i overensstemmelse med EU’s åbenhedsregler, og at man forventer, at FTI Consulting og Eurogas tænker sig om fremadrettet.

Eurogas er en stor industrilobby, der repræsenterer 46 virksomheder og foreninger fra 21 lande.

Åbenhedsregistret er ikke godt nok

Skal EU’s regler om åbenhed fremadrettet tages alvorligt, må EU først og fremmest sanktionere de virksomheder og lobbyer, der bryder reglerne. Sagen er et eksempel på, at EU’s Åbenhedsregister ikke lever op til hensigten, når 201 invitationer resulterer i, at blot én enkelt EU-parlamentariker reagerer.

Langt fra første gang

Desværre er det langt fra første gang, at en lobby har forsøgt at lokke parlamentarikere med “godt godt tilbud”. I Bruxelles arbejder der dagligt omkring 25.000 lobbyister, der hvert år bruger millioner af Euro på møder med EU-parlamentarikere og EU-embedsmænd i et forsøg på at få indflydelse på EU-lovgivningen.

Kilder:

EU Observer: Artikel
Friends of the Earth Europe: Artikel

Skrevet af: Ditte Marie Gyldenberg Ovesen

Back To Top