fbpx Skip to content

Græsk fagbevægelse: Vi vil ikke betale for krisen!

Grækenland blev i går lammet, da de offentligt ansatte nedlagde arbejdet i 24 timer i skoler, lufthavne og masser af andre steder. Trods dårligt vejr demonstrerede tusinder i gaderne i Athen og mange andre byer ”“ i enkelte tilfælde brugte uropoliti tåregas mod demonstranterne. Omkring 5000 medlemmer af fællesorganisationen for offentligt ansattes fagforeninger ADEDY marcherede gennem Athens regnvåde gader med bannere, der bl.a. sagde ” Vi vil ikke betale for krisen”. Ifølge ADEDY deltog over 75 pct. af de offentligt ansatte i aktionerne, som er rettet mod regeringens spareprogram, der i følge ADEDY vil reducere lønnen, forringe sociale rettigheder og pensionerne.

Regeringens spareprogram skal nedbringe det græske underskud på statsbudgettet, som i dag er på 12,7 pct. af bruttonationalproduktet (BNP), hvilket er langt mere end EU tillader et euroland (som højst må have et underskud på 3 pct. af BNP). EU-Kommissionen gav i sidste uge en række anbefalinger til den græske regering, da den godkendte spareprogrammmet:
”Anbefalingerne omfatter foranstaltninger, der skal gennemføres allerede i 2010, som reduktion i den samlede offentlige sektors lønudgifter, herunder ved udskiftning af kun 1 ud af 5 afgående tjenestemænd, fremskridt med sundhedspleje- og pensionsreformer, oprettelsen af en reserve til uforudsete udgifter svarende til 10 pct. af de løbende udgifter, skat- og afgiftsstigninger og en skatteforvaltningsreform. På mellemlang sigt er Grækenland nødt til at gennemføre en yderligere tilpasning med foranstaltninger af permanent karakter, fortsætte med skatteforvaltningsreformen og forbedre de budgetmæssige rammer.”

I dag mødes EU’s regeringsledere til uformelt topmøde om først og fremmest den økonomiske krise i EU og eurolandene, som situationen i Grækenland kun er en af de mest sprængfarlige dele af.

ADEDY holder også møde i dag for at diskutere den videre kamp mod spareprogrammet og koordinering af aktionerne med de privatansattes fællesorganisation GSEE, der planlægger en generalstrejke den 24. februar.

Back To Top