fbpx Skip to content

Greenpeace: EU-livline til kul kan afspore overgang til vedvarende energi

Greenpeace kritiserer EU's fortsatte støtte til kulfyrede kraftværker. Foto: Denis Apel / Wikimedia Commons.
Greenpeace kritiserer EU’s fortsatte støtte til kulfyrede kraftværker. Foto: Denis Apel / Wikimedia Commons.

En ny vinterpakke udgivet af EU-Kommissionen i dag truer med at afspore bestræbelserne på at fremskynde implementeringen af vedvarende energi, samtidig med at tilskud til kulkraftværker forlænges indtil 2016, advarer Greenpeace.

“Disse lovforslag er designet til forurenende elselskaber og ikke for de europæiske borgere. Ikke alene bremser Kommissionen overgangen til vedvarende energi, men giver samtidig tilladelse til at medlemslandenes regeringer kan give flere penge til næsten alle kulkraftværker i Europa i mindst endnu et årti. Dette vil svække EU’s evne til at opfylde COP21-forpligtelserne samt begrænse mulighederne for borgere, der ønsker at benytte sig af vedvarende energi,” udtaler Tara Connolly, EU-energipolitisk rådgiver for Greenpeace, ifølge en artikel på Greenpeace’ hjemmeside.

Fortsat brug af kul, gas og atomkraft

Kommissionens vinterpakke vil fordelagtiggøre fortsat brug af kul, gas og atomkraft som bidrag til “at kunne holde lyset tændt”, selvom energien på EU-markedet allerede har kapacitet til at producere energi i større mængder end nødvendigt. Mindst 95 procent af alle europæiske kulkraftværker vil være berettiget til at modtage disse subsidier indtil 2026.

Vinterpakken indeholder ligeledes et forslag om at droppe en eksisterende lov, der kræver, at elnettet i EU-landene først og fremmest gør brug af tilgængelig energi fra vedvarende energikilder før brug af energi fra forurenende kul og atomkraftværker.

Dette vil føre til flere tilfælde, hvor vedvarende energi fravælges til fordel for energi fra kulkraftværker, især i perioder med overudbud, fordi det er lettere at slukke for vind- og solenergi end kul- og atomkraftværker. Disse foranstaltninger forventes tilmed at blokere for nye investeringer i vedvarende energi.

Vedvarende energi og energieffektivitet

Vinterpakken har til formål at hjælpe EU med at opnå sine 2030-mål for at reducere kulstofemissioner og samtidig øge brugen af vedvarende energi og energieffektivitet. Alligevel er det usandsynligt, at EU nu vil kunne imødekomme målet om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5°C, som aftalt i sidste års klimaaftale i Paris.

Processen forventes at vare mindst 18 måneder, hvor EU-parlamentet og medlemslandenes regeringer skal tage stilling til vinterpakkens politiske foranstaltninger. EU’s energiministre mødes allerede d. 5. december til første diskussion af forslagene.
Læs hele artiklen fra Greenpeace her.

(Kilder: Greenpeace)

Back To Top