fbpx Skip to content

Greenpeace: EUs klimamål er uacceptable

EU-kommissionen offentliggjorde op til påske en grønbog til en ny klima- og energipolitik for 2030. Den hilses overordnet set velkommen af miljøbevægelsen Greenpeace, men med en hård kritik:

“Der er brug for klare og ambitiøse mål for 2030 både for EU’s andel af vedvarende energi, for reduktionen af drivhusgasudslippet og for energieffektivisering. Det er nødvendigt for at sikre investeringer i den grønne omstilling til vedvarende energi, som kan opfylde EU’s lansigtede mål om 80-95 % reduktion af drivhusgasudslippet i 2050 – og levere EU’s bidrag til at holde stigningen af den globale middeltemperatur under 2 grader”, skriver Greenpeace energi- og klimamedarbejder Tarjei Haaland i sin blog på organisationens hjemmeside.

“Men grønbogens forslag til mål i 2030 om 30 % vedvarende energi og 40 % reduktion af drivhusgasudslippet er desværre alt for uambitiøse. Og det er uacceptabelt, at der helt mangler et bindende mål for energieffektivisering i 2030.
Andelen af vedvarende energi skal op på 45 %, og klimamålet skal skal efter vores analyser være mindst 55 % på hjemmebane, dvs. uden at bruge klimakreditter.
At det foreslåede klimamål på 40 % i 2030 er for uambitiøst fremgår af, at den seneste klimaforskning viser, at opfyldelse af 2 graders målet forudsætter, at industrilandene reducerer deres udslip af drivhusgasser med 40 % allerede i 2020 ”“ altså 10 år før. 40 % reduktion i 2020 er da også det nationale klimamål, som den danske regering har vedtaget.”

Læs mere hos Greenpeace – klik her!

Back To Top