fbpx Skip to content

Grundlovssag om eurotraktat overvejes

Under overskriften “Støt folkekravet om at EU-finanspagten skal til folkeafstemning!” går Folkeafstemningsomite 2010 nu ind i kampen for at få eurotraktaten – også kaldet finanspagten – til folkeafstemning.
“FOLKEAFSTEMNINGSKOMITE 2010 arbejder for overholdelse af det demokratiske og grundlovsbestemte princip, at enhver væsentlig EU-traktatændring eller ny traktatindgåelse bør til folkeafstemning og ”“ når Grundloven kræver det ”“ skal til folkeafstemning på grundlag af en alsidig oplysning og debat om pagtens indhold og konsekvenser”, hedder det i en pressemeddelse, der fortsætter:
“FOLKEAFSTEMNINGSKOMITE 2010 opfordrer derfor alle til at støtte det demokratiske krav om en folkeafstemning med deres underskrift til underskriftindsamlingen arrangeret af Folkebevægelsen mod EU!”

Mulig grundlovssag om eurotraktat…
“Samtidig gør vi opmærksom på den store retssag om, hvorvidt den danske tiltrædelse af Lissabon-traktaten overhovedet var lovlig og gyldig. Retssagen behandles i Østre Landsret i marts-april måned.
Populært sagt handler denne retssag om, hvorvidt vores danske grundlov blev tilsidesat og befolkningen ”snydt” for en folkeafstemning om Lissabon-traktaten i 2008.
Retssagens udgangspunkt er, at regering og folketing ikke kan tillade sig at ignorere Grundloven. Med det samme udgangspunkt sætter komiteen særligt fokus på, at kravet om folkeafstemning i Grundlovens § 20 skal følges også i forbindelse med EU-finanspagten. Og komiteen vil i givet fald tage skridt til en domstolsafgørelse af spørgsmålet.”

Læs mere om Folkeafstemningskomite 2010 – klik her!
Skriv under på kravet om folkeafstemning om euro-traktaten – klik her!

Back To Top