fbpx Skip to content

Gult kort til EU-forslag om strejkeretten

19 nationale parlamenter mener at EU-kommissionens forslag om strejkeretten strider imod nærhedsprincippet

Kommissionen fremlagde i marts et forslag, som skal afklare forholdet mellem EU-traktatens frie bevægelighed og strejkeretten ”“ den såkaldte Monti II forordning.
Men da strejkeretten er undtaget i EU-traktaten har 19 nationale parlamenter ytret, at forslaget er i strid med nærhedsprincippet. Dermed har forslaget få et såkaldt ”gultkort”, hvilket betyder, at Kommissionen er forpligtiget til at tage forslaget op til fornyet overvejelse, som det hedder i EU-traktatens protokol om nærhedsprincippet.
Kommissionen kan vælge at opretholde sit forslag, men kan også beslutte enten at revidere forslaget eller helt trække det tilbage.

MA
Back To Top