fbpx Skip to content

Protest mod finanspagten på tværs af grænser

Ved Per Sørensen og Kim W. Bilfeldt, 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening

Arbejderkonference i Köln i juni

På initiativ af især tyske metalarbejdere i Køln-Essen området og de offentligt ansattes fagforbund Ver.di for Nordrein Westfalen har der været en konference om europæisk styrkelse af kampen mod finanspagten.

Emnet havde vi oppe at vende i 3F BJMF’s EU-udvalg sammen med Folkebevægelsen mod EU’s faglige udvalg på et møde i København i maj, hvor fagforeningens næstformand Anders Olesen og vores franske samarbejdspartner Frank Arnold havde oplæg om bl.a. EU’s ødelæggende økonomiske politik – især virkningen af EU’s finanspagt. Mødet fandt, at der var behov for en europæisk protestkonference. Den blev så afholdt i Köln.
Der deltog aktive folk fra 10 europæiske lande for først og fremmest at udveksle erfaringer og informere hinanden om udviklingen og og konsekvenserne (af især finanspagten) i deres respektive lande. Fra vores fagforenings side havde vi et indlæg om støtte til solidaritet over landegrænserne, om kapitalens grådighed globalt, om samarbejde mod alle former for dumping og de aktiviteter som vores fagforening i samarbejde med andre faglige organisationer og det faglige udvalg i Folkebevægelsen mod EU, har haft mod Folketingets vedtagelse af finanspagten og med krav om en folkeafstemning.

Vi opfordrede til at gå foran for at formulere en anden poltik i Europa, ja i hele verden. Dette kan kun lykkes med sammenhold på tværs af landegrænser og med en stærk aktiv fagbevægelse i spidsen, med genoprettelse af et stærkt fagligt samarbejde. Vi må stå sammen mod alle former for undertrykkelse og udbytning af lønmodtagerne. Kapitalen må selv betale deres egen skabte krise.
Mange havde ordet og alle talerne var enige om, at EU er årsagen til både omkostningerne ved kapitalspekulationerne vendt mod den arbejdende befolkning og udhuling af demokrati. En græsk fagforeningsmand havde nok det stærkeste indlæg på denne konference, da han omtalte de tragiske hændelser, som grækerne har oplevet ved de tidligere demonstrationer mod magthaverne, og som han mente nok bliver mere alvorlige ved de kommende demonstrationer og strejker. Trods risiko for flere dødsfald vil lønmodtagerne med støtte fra den græske fagbevægelse fortsætte med at demonstrere og strejke mod den førte EU-økonomiske politik og finanspagten.

I konferencens sluterklæring, som vi anbefalede, står blandt andet, at der skal kæmpes for afskaffelse af alle EU-traktater, som har skabt kaos i det nuværende sociale-sikkerheds-sundheds- og uddannelsessystem, og der må skabes et ’frit forbund af Europas frie folk og nationer’, altså et fredens og retfærdighedens Europa.
Vi går ind for sluterklæringens opfordring til bl.a. at knytte tættere forbindelser til landenes aktive kolleger og straks begynde dannelsen af en ’europæisk forbindelseskomite’, der kan organisere og informere om udviklingen i vores lande og eventuelt tage initiativer i den politiske kamp og udveksle erfaringer. Der skal arbejdes videre med at afholde en stor europæisk faglig konference, gerne senere på året.

Den oversatte sluterklæring kan læses på 3F BJMF’s hjemmeside

Back To Top