fbpx Skip to content

Hårdere sanktioner mod pengevask og skattely

Rina Ronja Kari kunne i denne uge markere en sejr i EU-Parlamentet, da hendes forslag om hårdere straffe for skattely og hvidvask af penge blev vedtaget i to udvalg. Forslaget betyder, at man skal kunne ramme skattesnydere og bagmænd til skuffeselskaber hårdere end hidtil.

Rina Ronja Kari har bidraget til at skattesnydere skal straffes hårdere. Foto: Pixabay.

”Resultatet af afstemningerne var meget positiv, og det har lagt grunden for at en omfattende kamp mod skattely,” siger Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

Hun understreger, at det markerer et skridt i den rigtige retning med hensyn til at bekæmpe hvidvask af penge og skattely.

De afstemninger, som Rina Ronja Kari henviser til, foregik i økonomi- og valuta-udvalget, ECON, samt i udvalget for borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender, LIBE.

I de to udvalg blev det tidligere på ugen vedtaget, at EU-Parlamentet skal gøre mere for at bekæmpe skatteunddragelse på tværs hele EU.

Afstemningen handler helt konkret om EU-Kommissionens tilføjelse til EU’s direktiv for anti-hvidvask, AMLD, der skal bekæmpe pengevask.

Revisionen af anti-hvidvask direktivet blev offentliggjort i juli 2016, efter de såkaldte Panama Paper afslørede omfattende skattesnyd blandt virksomheder og velhavere i hele EU.

Kari: Lang vej endnu

Rina Ronja Kari er GUE/NGL-gruppens ordfører på AMLD-direktivet om anti-hvidvask. Selvom hun er positiv over for resultatet, så mener hun langt fra, at EU gør tilstrækkeligt for at bremse skattely.

”Vi har stadig meget lang vej at gå, når det gælder EU’s alvorligt fejlbehæftede sortlister, som burde give en fuld oversigt over skattely. Imidlertid er disse sortlister slet ikke fyldestgørende eller omfattende nok, når det gælder højrisiko tredjelande, der fungerer som internationale skattely. Der mangler også en tilbundsgående kritik af skattely inden for selve EU,” siger Rina Ronja Kari.

Selvom det er vigtigt skridt på vejen, at forslaget blev vedtaget i ECON og LIBE udvalgene, så skal forslaget igennem trialogforhandlinger med Rådet og EU-Kommissionen, før det kan blive endeligt vedtaget som EU-lov.

Hårdere straffe til skattesnydere

Kari mener, at EU-Parlamentet må stå fast, når det gælder de holdninger, som LIBE- og ECON-udvalgene har givet udtryk for. Hun efterlyser også strammere grænser, når det gælder definitionen på, hvem der er de virkelige ejere af skuffeselskaber.  

“Der skal indføres hårdere straffe for overtrædelser af de regler, som er fastsat i direktivet. Det skal kunne medføre en afslutning af forretningsforbindelsen mellem bank og klient, når de virkelige ejere af et firma forsøger at skjule sig bag stråmænd for at undgå at betale skat,” siger Rina Ronja Kari.

Back To Top