fbpx Skip to content

Junckers hvidbog om EU’s fremtid løser ingen problemer

EU-Kommissionen har netop præsenteret en hvidbog med fem forskellige scenarier for udviklingen i Europa. Men kommissionsformand Jean-Claude Juncker er ude af trit med de europæiske borgere, og hvidbogen mangler en virkelig reform af EU-systemet med øget borgerinddragelse og demokrati, siger Rina Ronja Kari.

EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker præsenterede en hvidbog med fem scenarier for EUs udvikling. Arkivfoto: EPP / WikiMedia Commons.

EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker har i dag præsenteret en hvidbog ved navn ”Reflections and scenarios for the EU27 by 2025”. Hvidbogen indeholder fem scenarier for i hvilken retning EU bevæge sig.

>> Læs mere om de fem scenarier her

Hensigten med hvidbogen er at bruge den som udgangspunkt for debatter om udviklingen af EU på både EU-plan og nationalt niveau, som siden skal munde ud i reformer og traktatændringer. Juncker lægger op til at både parlamenter og organisationer fra civilsamfundet skal høres.

“Håbet for et mere demokratisk EU er svært at få øje på med dagens udspil fra Kommissionen.”

Rina Ronja Kari, MEP Folkebevægelsen mod EU

Ingen nytænkning i Junckers hvidbog

Rina Ronja Kari, der er medlem af EU-Parlamentet, hilser initiativet velkomment, men hun mener ikke, at Junckers hvidbog indeholder den nødvendige nytænkning, hvis man for alvor vil gennemføre reelle ændringer i EU.

“Selvom Juncker skitserer adskillige forskellige modeller, så lukker han fuldstændig øjnene for borgernes frustrationer. Alle EU-Kommissionens scenarier og forslag overser nemlig én helt central pointe: hvordan får borgerne større indflydelse? I dagens EU-system er det stort set umuligt for borgerne at blive hørt eller få indflydelse, og det har Junckers hvidbog åbenlyst ingen intentioner om at rette op på,” siger Rina Ronja Kari.

Selvom nogle af Junckers scenarier har forskelle i tempoet og omfanget af EU-samarbejdet, så mener Rina Ronja Kari, at hvidbogen i bund og grund kun lægger op til at styrke og udbygge EU-samarbejdet.

“Kommissionen undlader i denne hvidbog fuldstændig at tage hånd borgernes frustrationer. Juncker ignorerer borgernes virkelighed, der er præget af social dumping, forringet velfærd, manglende demokrati og meget mere. Juncker tager ikke kritik alvorligt, i stedet fokuserer han på, hvordan medlemslandene kan blive bedre til at sælge EU til borgerne,” siger Kari.

Hvor er opt-out og undtagelserne henne?

Rina Ronja kari havde håbet at se et scenarie, hvor der var mulighed for såkaldte opt-outs og undtagelser.

“Hvis man skal lave en gennemgribende ændring af hele EU, så skal man først og fremmest lytte til EU-borgernes utilfredshed med det nuværende system. Ved ændringer af traktaten skal vi indskrive en opt-out ret til alle medlemslande, således at man ikke kan blive påtvunget lovgivning, som ens folkevalgte parlamentet er modstander af. Dette skal naturligvis også være muligt, når EU-domstolen fortolker reglerne. Det ville være en demokratisk sikkerhed, som i højere grad ville give borgerne mulighed for at have hånd i hanke med politikken på en lang række områder,” siger Rina Ronja Kari.

Samtidig efterlyser Kari også Kommissionens refleksioner over hvilken rolle og EU-politik skal spille i forhold til de multi-kriser, som EU er havnet i, herunder ikke mindst unionens egen legitimitetskrise.

Hykleriets højborg

I sin tale til EU-Parlamentet sagde Juncker, at man skulle stoppe med at skyde skylden for alt på EU og Bruxelles. Juncker mente således ikke, at EU kan beskyldes for den omfattende ungdomsarbejdsløshed i navnlig det sydeuropæiske lande, og han mener ikke, at EU er i stand til at nedbringe den.

”Når Juncker siger, at EU ikke kan bringe ungdomsarbejdsløsheden ned, så mener jeg, at det både er usandt og uambitiøst. Det er i høj grad EU’s skyld, at arbejdsløsheden er så høj i Spanien, Portugal og Grækenland, fordi EU har underlagt disse lande en stram nedskæringspolitik, som har forhindret offentlige investeringer, der kunne bringe unge arbejdsløse i arbejde. Det er simpelthen uforskammet og hyklerisk, at Juncker affejer EU’s ansvar for ungdomsarbejdsløsheden. EU har smidt en hel generation under bussen, og nu vasker man bare sine hænder,” siger Rina Ronja Kari.

Hun mener også, at EU skal have en social protokol, således at arbejdstagernes rettigheder stilles over EU’s indre marked. Det skal være muligt at bekæmpe social dumping med næb og klør, således at arbejdstagere fra andre EU-lande får lige så gode vilkår, som de fastboende arbejdstagere i for eksempel Danmark.

Intet håb for demokratisk EU

Endelig påpeger Rina Ronja kari, at en hvilken som helst reform af EU bør således starte med, at der blev gjort noget ved den manglende gennemsigtighed.

Som et af de nyeste eksempler på denne lukkethed er arbejdet med handelsaftalerne med Canada, CETA, og med USA (TTIP), hvor offentligheden blev holdt helt ude af forhandlingerne. På trods af store protester fra borgerne.

“Man kunne have håbet, at EU havde lært noget af det sidste års begivenheder med Brexit og voldsom EU-modstand over hele unionen. Men Brexit nævnes ikke med et ord i hele hvidbogen. I stedet har Juncker-Kommissionen behændigt undladt at røre ved emner som gennemsigtighed, borgerinddragelse og øget demokrati. I stedet er fokus for gud ved hvilken gang på at give EU mere magt. Håbet for et mere demokratisk EU er svært at få øje på med dagens udspil fra Kommissionen,” siger Rina Ronja Kari.

>> Læs også Rina Ronja Karis blog på Politiko: Junckers døve ører 

Back To Top