fbpx Skip to content

Harmoniseringshastværk undrer apotekerforening

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder vil have gennemført EUs patientrettighedsdirektiv i dansk lovgivning hurtigst muligt, så recepter fra andre EU-lande også kan indløses på danske apoteker næste år. EU har imidlertid ikke fået udviklet sikkerhedsforanstaltninger mod f.eks. forfalskede recepter endnu, hvilket har fået bl.a. Dansk Apotekerforening til at opfordre til at holde tilbage med lovgivningen.

I et brev til medlem af Folketingets Europaudvalg Per Clausen (EL) giver Bertel Haarder indtryk af, at han vil sørge for kontrolregler, der imødegår misbrug i mangel på en fælles teknisk løsning i EU.
“For eksempel skal det ikke være muligt at få udleveret stærke afhængighedsskabende lægemidler på baggrund af en udenlandsk recept, ligesom det skal præciseres i lovgivningen, at apotekerne altid kan afvise at ekspedere recepten, hvis recepten er ulæselig, eller hvis der er tvivl om receptens gyldighed”, hedder det bl.a. i ministerens brev.

Dansk Apotekerforening er ikke tilfreds med ministerens meldinger i brevet.
– Vi kan konstatere, at ministeren i sit svar anerkender, at det ud fra et patientsikkerhedshensyn ville være det bedste, hvis der var udviklet sikkerhedsforanstaltninger, så apotekerne kunne kontrollere, at der ikke er tale om forfalskede recepter, sådan som det også er forudsat i forslaget til patientrettighedsdirektivet. Derfor undrer vi os over, at ministeren alligevel vil gennemtvinge et krav om, at apotekerne skal ekspedere de udenlandske recepter, før direktivet overhovedet er vedtaget, og før sikkerhedsforanstaltningerne er på plads, siger formanden for Dansk Apotekerforening Niels Kristensen og tilføjer:
– Vi må konstatere, at det i denne sag tilsyneladende ikke er patientsikkerheden, der har højeste prioritet, men derimod et ønske om at efterleve kravene fra Kommissionen. Her spiller det utvivlsomt også ind, at Kommissionen har indledt en sag mod Danmark om traktatkrænkelse, netop fordi vi i Danmark tillader ekspedition af recepter fra de nordiske lande, men ikke fra de øvrige EU-lande.

Back To Top