fbpx Skip to content

Ingen bindende mål for vedvarende energi i EU

EU-kommissionen vil i denne måned offentliggøre sine mål for klimaforandringer og vedvarende energi for perioden 2020-30.

Hvor Kommission ønsker et sætte et bindende mål på 40% indenfor CO2-nedbringelse, så tyder meget på, at Kommissionen ikke ønsker at sætte et bindende mål indenfor vedvarende energi.

Det betyder, at det i højere grad skal være muligt for EU at nedbringe CO2-udledningen med andre kilder end grøn energi. Hensigten er bla. at give lande som Frankrig og England friere rammer til at nå CO2-målet gennem atom-energi. Det betyder samtidig, at EU fortsat satser på kvotehandlen (Emission Trading Scheme), som det primære instrument til at nedbringe CO2-udledningen.

EU’s marked for kvotehandel har dog i lang tid befundet sig på grænsen til sammenbrud, idet priserne for at udlede 1 ton CO2 har ligget så lavt som 2-5 euro det seneste års tid.

På sigt har EU forpligtet sig på at nedbringe CO2-udslippet med 80-95% i 2050. Miljøorganisationer mener dog, at det vil blive svært for EU at nå uden en reel satsning på vedvarende energi.

Back To Top