fbpx Skip to content

Interview: “Vi er nødt til at turde tale om EU”

Fagbevægelsen er nødt til at forholde sig til EU’s stigende indflydelse på det danske arbejdsmarked og velfærdssystem.

Flere og flere af de beslutninger, der påvirker vores arbejdsmarked, bliver jo taget i Bruxelles.

I 1972 blev vi lovet, at unionen ikke ville komme til at påvirke vores arbejdsmarked og velfærdssamfund. Alligevel ser vi, hvordan EU i stigende grad griber ind i vores velfærd.

“Vi er nødt til at turde tale om EU ”“ også meget mere end vi har gjort tidligere. Flere og flere af de beslutninger, der påvirker vores arbejdsmarked, bliver jo taget i Bruxelles. Derfor rykker forsvarsværket også fra det danske Folketing til EU-parlamentet og Kommissionen,” siger han til Nyhedsbrevet.

Velfærdsnedskæringer

Størstedelen af FOA’s 200.000 medlemmer arbejder i landets kommuner og regioner, hvor man kan mærke det stigende pres på velfærdssamfundet dagligt.

“EU’s krisehåndtering bygger på et ensidigt økonomisk tankesæt, som er stærkt bekymrende, hvor den offentlige sektor ses som en ren udgift uden at anerkende, at den også kan være med til at skabe vækst. Det betyder færre hænder til opgaverne, ringere velfærd og større nedslidning af de ansatte,” siger Dennis Kristensen.

EU’s påvirkning af velfærden sker blandt andet gennem EU’s finanspagt, som Danmark underskrev i 2012. Den fastlægger en række krav til, hvor mange penge de enkelte lande må bruge på deres offentlige sektor.

Blandt andet er det et krav i finanspagten, at landene skal indføre en budgetlov, som betyder, at der fire år frem fastlægges et loft over serviceudgifterne i kommuner og regioner. Hvis der bruges flere penge på service ”“ altså pleje, pasning, undervisning og så videre ”“ kan EU-domstolen idømme landet store bøder.

TTIP og TiSA

Dennis Kristensen peger også på det stigende pres på velfærden, der følger af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU’s indre marked.

Samtidig er EU-kommissionen ved at tilslutte Danmark og de andre medlemslande til en række frihandelsaftaler, som kommer til at få omfattende konsekvenser for velfærden og demokratiet.

“Det var aldrig meningen, da vi tog stilling til EF-medlemskabet i 1972. Dengang blev vi lovet, at unionen ikke ville komme til at påvirke vores arbejdsmarked og den måde, vores velfærdssamfund er skruet sammen på. Alligevel ser vi, hvordan EU i stigende grad griber ind i vores velfærd,” siger Dennis Kristensen.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ovenstående er et uddrag af et interview med Dennis Kristensen. Interviewet kan læses i sin fulde længde i Folkebevægelsens Faglige Nyhedsbrev, som udkommer i næste uge.

>> Bestil gratis abonnement

Folkebevægelsens Faglige Nyhedsbrev udsendes fire gange årligt til fagligt aktive, tillidsfolk og arbejdspladser i hele landet. Bestil gratis abonnement ved at melde dig ind her eller ved at sende en mail til fb@folkebevaegelsen.dk ”“ du kan også bestille en stak til uddeling i fagforening eller på din arbejdsplads!

Back To Top