fbpx Skip to content

Kampen mot Lisboatraktaten er ikke tapt

Gæsteindlæg på neitileu.no

Som kjent var det kun Irland som fikk lov til å stemme over Lisboatraktaten. I Danmark ble den innført uten folkeavstemning siden regjeringen mente at vi ikke kom til å avgi særlig mye (mer) makt til EU. Men en gruppe mennesker var uenig, og anla sak mot regjeringen med den begrunnelse at det var grunnlovsstridig at det ikke ble avholdt en folkeavstemning.

I første omgang besluttet Landsretten at den ikke ville behandle saken om grunnlovsstrid, siden saksøkerne ikke hadde egen interesse i saken. Retten tok altså ikke stilling til om det faktisk var i strid med grunnloven å innføre Lisboatraktaten uten avstemning, men kun at den ikke ville ta stilling.

Dette har høyesterett nå omgjort. Det betyr at vi har en spesiell situasjon i Danmark: Det kommer til å bli en rettssak om traktaten, og om vi faktisk får medhold – og regjeringen blir dømt for å ha handlet i strid med grunnloven ”“ ja, så blir hele spørsmålet om Lisboatraktaten relevant igjen, for da får vi en folkeavstemning.

Det var usannsynlig udemokratisk at EUs ledere innførte en så stor og radikal traktat, som i den grad overgir makt til EU fra medlemslandene, og det blir desto verre av at det var den samme traktaten (bare med et annet navn), som flere land hadde stemt nei til i forrige runde.

Traktaten er innført og EU arbeider etter de nye reglene men kanskje har vi fått en mulighet til å stoppe noe av det. Det er fremdeles langt igjen, og det er sannsynlig at Landsretten ender med å gi regjeringen medhold, men som EU-motstandere betrakter vi det som en seier at retten overhodet skal ta stilling til saken om grunnlovsstridighet. I tillegg gleder vi oss over at den danske pressen faktisk har funnet det verd å snakke om saken ”“ det betyr at vi har fått satt mer fokus på den manglende folkeavstemningen.

Den danske befolkning ønsket i høy grad en avstemning om Lisboatraktaten og den voldsomme overføring av makt fra medlemslandene til EU. Mye tyder på at de vil kraftig overveie å stemme nei om de får muligheten nå.

Back To Top