fbpx Skip to content

Konvergensprogram med milliardbesparelser

Onsdag formiddag præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen og udenrigsminister Lene Espersen et nyt regeringsprogram med titlen ”Danmark 2020”. Pressemødet var knap nok slut, før et nyt begyndte i Finansministeriet, hvor Claus Hjort Frederiksen præsenterede sit omfattende konvergensprogram 2009 med målsætninger for perioden frem til 2015. Konvergensprogrammet skildrer regeringens mål og tiltag i forbindelse med udviklingen i de offentlige finanser på kort og mellemlangt sigt inden for rammerne af EU’s fælles regler.
Problemet er, at EU’s regler i forbindelse med den økonomisk-monetære union (ØMU) ”“ de såkaldte konvergenskriterier ”“ højst tillader et offentligt underskud på 3 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Og i Danmark blev det i 2009 på 5,5 pct. af BNP. Derfor varslede Hjort Frederiksen allerede i starten af februar milliardbesparelser for at tilpasse den danske økonomi til ØMU-kravene. Nu har han fremlagt den overordnede plan, som betyder at, de offentlige udgifter skal beskæres, mens skatten sænkes for især de velstillede.

– For at nå 2015-planens mål om balance i 2015 skal vi konsolidere de offentlige finanser med i alt 31 milliarder kroner over de næste 5 år. Vi må desuden forvente en henstilling fra EU om at nedbringe det offentlige underskud til mindre end 3 pct. af BNP senest i 2013. Det er regeringens hensigt at efterleve denne henstilling. Det indebærer et delmål om, at vi over de næste 3 år skal konsolidere med 24 milliarder kroner., siger finansminister Claus Hjort Frederiksen.
– Regeringen vil derfor allerede med virkning fra 2011 indlede en flerårig indsats for at genskabe balancen på de offentlige finanser og sætte gældsætningen i bero. Det betyder blandt andet, at vi sigter mod at holde det offentlige forbrug i ro for regioner, kommuner og stat under ét. Samtidig vil vi gå de offentlige udgifter igennem med en tættekam for at løse opgaven så nænsomt som muligt.
Detaljerne om præcist hvor der skal skæres kommer først i forbindelser med senere finanslovsforhandlinger for de kommende år.

FOA, som organiserer en stor del af de offentligt ansatte, er ikke begejstret for konvergensprogrammet.
– Kravet om nulvækst i kommuner og regioner er i realiteten det samme som nedskæringer af serviceniveauet i den offentlige sektor. Vi er i økonomisk krise, men det må ikke ende med, at de svageste borgere i dette samfund skal betale regningen”, siger FOA’s formand Dennis Kristensen.

Folkebevægelsen mod EU mener ikke, at dansk økonomi bør styres af EU.
– Hvorfor har regeringen så travlt med at indordne sig under ØMU-reglerne? De store eurolande har med jævne mellemrum ignoreret reglerne, og Danmark er end ikke fuldt medlem af euroklubben. Folkebevægelsen mod EU foreslår i stedet, at Danmark frigøres helt fra ØMU-kravenes stive rammer, så vi selv kan bestemme, hvordan vi håndterer krisen”, udtalte EU-parlamentsmedlem Søren Søndergaard allerede i begyndelsen af februar.


Læs konvergensprogrammet på Finansministeriets hjemmeside ”“ klik her!
Læs FOA’s reaktion ”Jernhård kur mod offentlige ansatte” ”“

Adresse

Lyngbyvej 42
2100 København Ø

(+45) 3536 3740
fb@folkebevaegelsen.dk

CVR: 40204415

Åbnings- og telefontider

Tirsdag, onsdag og torsdag:
10:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00

Mandag og fredag:
Telefonen er lukket og besøg på sekretariatet er efter aftale.

Tilmelding til digitalt nyhedsbrev

Back To Top