fbpx Skip to content

Landbrugsudspil uden et ord om ulande

CONCORDDANMARK.DK [uddrag] Den 17. november forventes Europa-Kommissionen at offentliggøre den første meddelelse om EU’s fælles landbrugspolitik frem til 2020. Et lækket udkast til meddelelsen har imidlertid allerede startet debatten både i Bruxelles og herhjemme. De 1600 europæiske udviklings- og nødhjælpsorganisationer i CONCORD kritiserer udspillet for fuldstændig at mangle et udviklingsperspektiv i de kommende reformforhandlinger.

Concord Danmark har læst den lækkede kommissionsmeddelelse om fremtidens fælles landbrugspolitik i EU (også kaldet CAP) og finder det stærkt bekymrende, at CAP’ens indvirkning på verdens fattigste overhovedet ikke behandles i det 13 sider lange dokument.

Udspillet lægger stort set op til en status quo af det eksisterende støtteniveau og de forskellige støttemekanismer. Dette er særligt alarmerende i lyset af, at landbrugsreformerne er den første store prøve på EU’s vilje til at sætte handling bag den ambitiøse kohærensdagsorden, som Europas ledere vedtog op til MDG-topmødet i sommers.

I det lækkede dokument bruger Kommissionen den voksende globale efterspørgsel efter fødevarer som et argument for en forsat støtte til EU’s landbrug. Ifølge FN’s fødevareorganisation FAO vil forbruget af fødevarer være 70 procent højere i 2050 og Kommissionen argumenterer derfor for, at EU skal brødføde verden ved at øge produktionen for at afhjælpe den voksende efterspørgsel. Forslaget kan imidlertid få store negative konsekvenser idet en øget europæisk produktion risikerer, at underminere den lokale produktion i udviklingslandene og derfor ikke er en bæredygtig løsning til bekæmpelse af den globale sult.

(…)

Læs det hele hos Concord Danmark – klik her!
Læs mere på U-landsnyt.dk – klik her!

Back To Top