fbpx Skip to content

Landsretten giver ROJ-TV medhold

Politiet må nu tilbagebetale 327.000 kroner til ROJ TV efter landsrettens afgørelse den 6. december 2010. Landsretten stadfæster dermed byrettens afgørelse om, at politiets beslaglæggelse af 327.000 kroner til sagsomkostninger og et eventuelt bødekrav, var ulovlig.

ROJ TV er det største kurdiske nyhedsmedie og et af de største i Tyrkiet. Den tyrkiske regering har derfor presset den danske regering til at inddrage sendetilladelsen, da ROJ TV beskyldes for at være propagandavirksomhed for oprørsgruppen PKK, der står på EU’s terrorliste. Politiets indefrysning af kanalens økonomiske midler skete imidlertid før den endelige retssag mod den kurdiske tv-station, er gået i gang. Retssagen mod ROJ TV starter i 2011, hvor retten vil tage stilling til om tv-stationen har overtrådt reglerne med hensyn til god og redelig presseskik, herunder om tv-stationen kan anklages for at have forbindelser til terrorisme og PKK.

Landsretten har nu fundet politiets beslaglæggelse ulovlig, da den er i strid med reglerne om ytringsfrihed i Den Europæiske Menneskeretskonvention, EMRK, art. 10, stk. 2. Denne handler om, at et indgreb overfor pressens ret til ytringsfrihed kræver tungtvejende grunde, idet pressen varetager en central funktion i et demokratisk samfund. Landsretten har på det grundlag dømt, at der i dette tilfælde ikke er tale om sådanne forholde, der kan legitimere et indgreb i ytringsfriheden.

Back To Top