fbpx Skip to content

Lene Espersen i ny skandale

Uden mandat fra Folketingets Europaudvalg har regeringen givet opbakning til at EU-parlamentet kan ændres fra en folkevalgt forsamling til en delvist udpeget forsamling frem til 2014. Dette har i dag vakt bestyrtelse blandt flere centrale medlemmer af Europaudvalget. Skiftende udenrigsministres begrundelse for det manglende mandat fra udvalget har været, at der blot var tale om en “teknisk tilpasning”.

– Det er en skandale at kalde en ændring af EU-parlamentet fra at være folkevalgt til at være delvist udpeget for teknisk. Det siger desværre meget om den demokrati-opfattelse, som ligger bag regeringens EU-politik, udtaler Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

På baggrund af sagen har Søren Søndergaard dags dato stillet følgende spørgsmål til udenrigsminister Lene Espersen gennem Europaudvalget:

1) Mener ministeren ved nærmere eftertanke at en ændring af EU-parlamentet fra at være en folkevalgt forsamling til at være en delvist udpeget forsamling i det meste af den 5 år lange mandatperiode, er en sag uden større rækkevidde, men ”et begrænset emne, der udelukkende skal ses som en teknisk tilpasning af traktatgrundlaget” (jævnfør ministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1 ad KOM (2010) 0189 af 14. juni 2010).

2) Er ministeren enig i, at EU-parlamentet er et besluttende og medlovgivende organ, hvor ét enkelt mandat kan afgøre om et forslag med betydning for millioner af europæiske borgere bliver vedtaget eller forkastet?

3) Ministeren bedes oplyse, hvor stor en del af EU-parlamentets medlemmer, som kunne ændres fra at være folkevalgte til at være udpegede, før ministeren ikke længere anser det for at være ”et begrænset emne, der udelukkende skal ses som en teknisk tilpasning af traktatgrundlaget” ”“ 5 procent, 10 procent eller 25 procent?


Ønskes yderligere oplysninger, så kontakt:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 45 38 49 / e-mail: soren@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40

Back To Top