fbpx Skip to content

LO til regeringen: Arbejd for en social protokol

Forud for LOs kongres, der begynder på søndag i Aalborg, har LO og FTF henvendt sig til regeringen og opfordret til, at den bruger EU-formandskabet til at sikre opbakning om en social protokol til EUs traktat.

“Jeg har stor tiltro til, at regeringen vil lytte. Selv den tidligere regering kunne jo se, at det er et problem, som dræber vækst og beskæftigelse i EU”, har LOs formand Harald Børsting udtalt til Berlingske i den forbindelse.

Men regeringen vil ikke give fagbevægelsen nogle løfter. Protokollen er heller ikke nævnt med et ord i regeringsgrundlaget.

– Det er dybt bekymrende, at indsatsen social dumping og mod underbetaling af østeuropæisk arbejdskraft ikke spiller en større rolle i grundlaget, selvom det har stor betydning for jobs og velfærd og for samfundsøkonomien. Det er især kritisabelt, at grundlaget ikke rejser den europæiske fagbevægelses centrale krav om en social protokol i EU, udtalte MEP Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen, da regeringsgrundlaget blev offentliggjort.

Back To Top