fbpx Skip to content

Topmøde betyder ny bankpakke, forringede levevilkår og mere EU

MEP Søren Søndergaard forudsiger folkeafstemning i Danmark om EU’s Meget er stadig usikkert efter nattens topmøde for de 17 euro-lande. Selvom aktiemarkederne umiddelbart reagerede positivt på meldingerne om mødets resultat, så er det stadig usikkert, om topmødet vil indføje sig i rækken af tidligere fejlslagne topmøder, som også mente at have løst euroens krise.

– Trods fortsat usikkerhed fremstår tre klare konklusioner på nattens forhandlinger. For det første har vi fået endnu en bankpakke, som skal betales af skatteyderne. For det andet planlægges en hård tid for almindelige lønmodtagere i form af lavere løn, forringet offentlig velfærd og højere pensionsalder. Og for det tredje skal EU have endnu mere magt, udtaler Søren Søndergaard, MEP for Folkebevægelsen mod EU, og tilføjer:

– Selvom topmødekonklusionerne taler om ”begrænsede traktatændringer”, så er det klart at hvis målsætningen om en økonomisk regering i EU skal nås, så kræver det en traktatændring, som overfører beslutningsret fra de enkelte medlemslande til EU. Dette aktualiserer Folkebevægelsens krav om en folkeafstemning om Europluspagten, og om Danmark skal underlægge sig en sådan økonomisk regering.

– Uanset at aktiemarkederne umiddelbart reagerer positivt, så står det klart at topmødet end ikke påbegyndte en diskussion om de grundlæggende problemer i euroen, nemlig den store forskel i konkurrencekraft mellem de forskellige euro-lande. Derfor vil den aktuelle krise måske nok kunne dæmpes i en periode, men kun for så at dukke op igen og igen. Euro-konstruktionen er og bliver en fejlkonstruktion, konstaterer Søren Søndergaard.

Læs topmødets konklusioner – klik her!

Ønskes yderligere oplysninger eller kommentarer, så kontakt:
Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, på mobiltelefon 40 45 38 49 / e-mail: soren@folkebevaegelsen.dk
Ib Roslund, informationschef for Folkebevægelsen mod EU, på mobil 20 16 65 67 / ib@folkebevaegelsen.dk
Folkebevægelsen mod EU, Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 Kbh. K. Tlf. 35 36 37 40

Back To Top