fbpx Skip to content

Magt og ansvar tilbage til Folketinget

Debatindlæg i Morgenavisen Jyllands-Posten:

Formanden for EU-bevægelsen, Erik Boel, angriber i JP (23/11) Socialdemokraternes og Socialistisk Folkepartis seneste udspil om at ville sende rets- og militærundtagelsen til folkeafstemning og udskyde spørgsmålet om euroen.
Han mener, det er uansvarligt.
Imidlertid har vælgerne allerede afvist euroen ved tre folkeafstemninger. Nemlig i 1992, 1993 og 2000.
Samtidigt er euroen kommet så meget i uføre, at selv EU’s præsident taler om en overlevelseskamp, hvor voldsomme nedskæringer på velfærd, lønnedgang og ikke mindst en EU-styret økonomisk politik er midlerne. Euroen er altså af gode grunde – mildt sagt – ikke i høj kurs hos befolkningen.
At afskaffe kronen og indføre en euro i dyb krise vil om noget være uansvarligt. Tværtimod viser den økonomiske udvikling i lande som eksempelvis Sverige og Norge, at vi gør meget klogt i at bevare muligheden for at føre en ansvarlig og selvstændig penge- og finanspolitik.
Men når de EU-begejstrede partiledelser har travlt med at afskaffe vores undtagelser, så handler det i virkeligheden om ansvarsflugt. For præcist som det er tilfældet med kronen, ville en afskaffelse af retsundtagelsen betyde, at politikerne på Christiansborg ikke længere ville have hånd i hanke med – og det samme ansvar for – retspolitikken og vores retssikkerhed.

Militær kapacitet
Det samme gælder naturligvis ved en afskaffelse af den militære undtagelse, som vil placere beslutninger om forsvar og militær i Bruxelles. Det kan så ses i lyset af, at EU-landene bl.a. er blevet enige om at »forpligte medlemsstaterne til en gradvis forbedring af den militære kapacitet« (Lissabon-traktaten).
Folkebevægelsen mod EU vil gerne have EU-folkeafstemninger. Der er bare ingen gode grunde til afstemninger om undtagelserne. Derimod ser vi meget gerne, at politikerne tager ansvar og spørger befolkningen om den underminering af euroundtagelsen, som den gradvise afgivelse af selvbestemmelse over finanslov og økonomisk politik er et klart udtryk for.
Vi ser da også gerne en folkeafstemning om Lissabon-traktaten, som fjernede vetoretten – og selvbestemmelsen – på masser af områder. Vi ser gerne folkeafstemninger, som baner vej for, at magt og ansvar flyttes tilbage til Folketinget.

Back To Top